Dragi dijaki, spoštovani starši!

Dijaki pridejo v šolo 1. 9. 2020 po razporedu, počakajo pred šolo in ponje pridejo razredniki.
Prvi dan bodo potekale razredne ure.

1. letniki  ob 11.50 (razpored dijakov po letnikih boste prejeli preko e-pošte)
2. letniki ob 8.50
3. letniki ob 10.50
4. letniki ob 10.50

S seboj dijaki prinesejo izpolnjeno Izjavo pred vstopom v šolo (Izjava pred vstopom v šolo – mladoletni dijak; Izjava pred vstopom v šolo – polnoletni dijak). Brez izjav ne bodo mogli vstopiti v šolo.

Izjave prinesejo tudi starši, v kolikor imajo dogovorjen sestanek v šoli (Izjava starša/skrbnika pred vstopom v šolo).

Dijake bodo v matičnih učilnicah pričakale knjige iz učbeniškega sklada, prosimo, da imajo s seboj potrdilo o plačilu in vrečko/torbo, v kateri bodo knjige odnesli domov.
Malice prvi šolski dan ne bo.

Zelo pomembno je, da dijaki prihajajo v šolo zdravi in se držijo hišnega reda (Hišni red).

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu oseba, ki ima zdravstvene omejitve, le-tej odsvetujemo vrnitev v šolo. Potrebno se je posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.

Razširjeni strokovni kolegij pri Ministrstvu za zdravje je opredelil zdravstvene omejitve za šolajoče se in zaposlene v šoli za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. Omejitve so navedene v Prilogi.

Lepo vas pozdravljam.
Simona Zupančič, ravnateljica

Priloge: