DRAGE UČENKE, DRAGI UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI!

Izbira srednje šole je pomemben in velik korak. Da bi vam pomagali pri odločitvi, vam v informativnem gradivu predstavljamo delo na Srednji tehniški in strokovni šoli Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.

Naša šola ponuja vpis v dva izobraževalna programa, in sicer ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij.

Poleg rednega pouka smo vpeti v veliko projektov, sodelujemo z različnimi institucijami in se udeležujemo pestrih dejavnosti izven pouka, dijaki svoje sposobnosti in znanje izkazujejo na tekmovanjih in si širijo obzorja z izmenjavami v tujini.

Pomemben del šolanja je tudi praktično usposabljanje z delom, v katerem dijaki pri delodajalcih usvajajo nova znanja in pilijo sposobnosti ter spoznavajo, kako je videti življenje po srednji šoli. Mnogi si namreč po zaključku uspešno opravljene poklicne mature poiščejo zaposlitev, zato je pomembno, da jih šola na ta korak pripravi. Drugi se odločijo za nadaljnje izobraževanje (višje strokovne šole, visoke šole in fakultete).

Znani smo tudi kot šola, ki postavlja šport na zelo visoko mesto, naša skrb je usmerjena v ustvarjanje zdravega, spodbudnega in varnega učnega okolja. Vrednote, ki jih posredujemo mladim, pa so spoštovanje, sprejemanje, doslednost, pridnost in poštenost.

Vabim vas, da se spoznamo in vam tako pomagamo pri odločitvi za ta pomemben korak v življenju.

Ravnateljica
mag. Simona Zupančič

Program bo potekal preko spletne platforme za avdio in video komunikacijo ZOOM. Za sodelovanje ne potrebujete dodatne programske opreme.

Glede na program, ki smo ga pripravili za vas, kliknite na dejavnost, ter sledite navodilom.

Petek, 11. 2. 2022

Sobota, 12. 2. 2022