Pozdravljeni bralci e-stripov!

 

April pa res ni od muh, preseneča od snežnih ploh do “poplave”, za katero ni (JE) odgovorna VODA, ampak e-stripi z geografskim “poreklom” …

Bravo Nina Starman!

– Uredniški odbor

 

Voda.

Voda prekriva več kot dve tretjini Zemljinega površja. Žal je za ljudi in živali uporabnih manj kot en odstotek vodnih virov. Dejstva, da je voda vir življenja, se najbolj zavedajo tisti od več kot dveh milijard ljudi v Svetu, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode. Čeprav imamo v slovenski ustavi zapisano pravico do dostopa do čiste pitne vode, ki naj bi bila trajnostno namenjena oskrbi prebivalstva, industrijski magnati ustave ne upoštevajo. V Anhovem voda, ki si jo prebivalci točijo iz pip, zaradi industrijskega onesnaževanja  ni več pitna. Ne glede na ustavno pravico si vodo namesto iz pip točijo iz cistern, s katerimi jim vodo vozijo od drugod. Ker ne želimo deliti njihove usode se  moramo vedno znova boriti proti pohlepu domačega in tujega kapitala, ki si želi prilastiti vodne vire pri nas. Zato.​

 

Strip je medij, ki dopušča veliko svobode. Z e-stripi dijaki opozarjajo na družbeno problematiko, dotaknejo se vsakdanjega življenja … jih povezuje, krepi ustvarjalnost, medpredmetno nadgrajuje in v vrednotah združuje.

e-STRIP: VODA
Št. 3, april 2021

Naslednja številka izide maja, 2021.