Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga zaznamujemo 22. aprila, obeležujemo obletnico rojstva sodobnega okoljskega gibanja iz leta 1970. Na ta dan šole, različne okoljevarstvene organizacije kot tudi posamezniki po vsem svetu opozarjamo na ranljivost in enkratnost našega planeta. Ker izkoriščamo naravne vire hitreje, kot se ti obnavljajo, in ker nimamo na voljo »planeta B«,  je slogan letošnjega dogodka »Vlagajmo v naš planet.«

Prav zato smo tudi na naši šoli usmerili pozornost v trajnostni razvoj gospodarjenja, v krožno gospodarjenje, ki sloni na treh temeljih: popravi, ponovno uporabi in recikliraj. Na ta način podaljšujemo uporabnost določenih izdelkov, zmanjšujemo porabo naravnih virov in energije ter tako zmanjšujemo vplive globalnega segrevanja na podnebne spremembe. Na ogled bomo postavili izdelke iz ponovno uporabljenih materialov, ki so jih s pomočjo mentorjev prof. Andreje Glavič in prof. Srđana Vukovića pripravili dijakinje in dijaki naše šole.

Prireditve, namenjene ozaveščanju dijakov, bodo potekale ves teden od ponedeljka, 17. aprila do petka, 21. aprila. Izvedene bodo v okviru rednih učnih ur in predstavitev na stojnicah v avli šole.

 • Napovednik
  • V ponedeljek, 17. 4., bo na šolskem radiu napovednik prireditev in vabilo k sodelovanju.
 • Zbiralna akcija
  • Zbiranje rabljenih oblačil, učnih pripomočkov ter knjig, ki jih bomo posredovali ZPM Moste, bo potekalo vse dni v tednu.
 • Čistilna akcija
  • Dijaki vseh oddelkov se bodo v času razrednih ur vključili v čistilno akcijo – čiščenje okolice šole.
 • Učne ure
  • V tem tednu bodo vsebine nekaterih učnih ur namenjene spoznavanju okoljske problematike, krožnemu gospodarstvu ter izražanju inovativnih idej; tematsko naravnane ure pouka bomo izvajali med poukom biologije, kemije, geografije, elektrotehnike in sodobnega gospodarstva.
 • Likovna razstava
  • V prostorih šole bo na ogled razstava likovnih del z izpostavljeno okoljsko problematiko.

Na dan Zemlje, v petek, 21. aprila, bo potekal ogled stojnic z razstavljenimi izdelki po vnaprej pripravljenem razporedu med 9. in 12. uro dopoldan. »V živo« se bodo zvrstile številne dejavnosti in predstavitve:

 • stojnice z izdelki, narejenimi iz popravljenih in ponovno uporabljenih ter recikliranih materialov;
 • izvedli bomo »dan brez zavržene hrane« in dijake spodbujali k zmanjševanju in preprečevanju nastanka zavržene hrane;
 • pripravili bomo izmenjevalnico knjig in rabljenih oblačil;
 • predstavili bomo projekt šolskih vrtov in opozorili na pomen trajnostne pridelave hrane;
 • na stojnicah bomo ponudili domače bio sadike in semena vrtnih ter sobnih rastlin.