Obisk podjetja Telemach je prikazal uporabo teoretičnega znanja v praksi. Dijaki četrtega letnika programa tehnik elektronskih komunikacij so se 3. 2. 2023 udeležili strokovne ekskurzije v podjetje Telemach, ki je eden največjih slovenskih operaterjev internetnih storitev. Tema ekskurzije je bila tako predstavitev delovanja podjetja kot tudi predstavitev praktičnega dela, ki ga opravljajo Telemachovi tehniki.

Dijaki so spoznali vlogo podjetja na področju fiksnih storitev GPON in XGSPON ter mobilnih storitev LTE in 5G. Omenjene tehnologije so dijaki s svojim predznanjem lažje razumeli, saj so jih spoznali v sklopu predmetov brezžične komunikacije in prenosni sistemi. Predstavljena je bila tudi satelitska distribucija televizijskih programov s tehnologijo TotalTV. Dijaki so si ogledali tudi podatkovni center podjetja ter se seznanili z zahtevami in pogoji za izgradnjo, delovanje in vzdrževanje takšnega centra. Njegova zasnova podjetju omogoča tako preventivno preprečevanje možnih težav in okvar kot tudi izjemno učinkovito odpravljanje napak v delovanju. Nadzor nad delovanjem celotnega omrežja jim omogoča NOC oz. center za nadzor omrežja, kjer operaterji stalno spremljajo delovanje in dogajanje v omrežju. Za zaključek so si dijaki ogledali tudi testni oz. izobraževalni poligon, na katerem se urijo tehniki, zaposleni v podjetju. Poligon podjetju pomaga tudi pri uvajanju novih tehnikov na delovno mesto. Želja in vizija programa tehnik elektronskih komunikacij na ŠC PET je vsekakor pripeljati takšen izobraževalni poligon tudi v učilnice in v vsebine strokovnih predmetov oz. modulov ter na ta način teoretična znanja še dodatno poglobiti s trenutno aktualnimi praktičnimi vsebinami.

Podjetje Telemach je odprto tudi za praktično izobraževanje tako dijakov kot študentov izobraževalnih programov na ŠC PET. Povedali so, da se dijaki in študenti zelo dobro obnesejo na praktičnem izobraževanju ter da je njihovo predznanje ustrezno. Želijo si seveda še več bodočih kadrov, ki že v sklopu srednješolskega izobraževanja ali v času študija pridobijo ustrezna znanja za lažji začetek poklicne kariere preko praktičnega izobraževanja.

Podobnih ekskurzij na programu tehnik elektronskih komunikacij načrtujemo še kar nekaj, saj bomo obiskali vse vplivne slovenske operaterje tako mobilnih kot fiksnih internetnih storitev. Razvoj telekomunikacij in predvsem elektronskih komunikacij vedno bolj kaže, da je to panoga oz. področje, ki bo v prihodnosti nudilo veliko delovnih mest, katerih danes še sploh ne poznamo.