Spoštovani dijaki in profesorji!

Obveščam vas, da ima knjižnica nov delovni čas, in sicer je odprta vsak dan od 7.00 do 11.30 in od 12.15 do13.30. V jutranjem času je namenjena predvsem dijakom- »vozačem«, saj lahko v tem prostoru  počakajo na pričetek pouka. Glede na epidemiološko sliko in higienske ukrepe, ki veljajo za knjižnico, je v njej lahko na enkrat največ 6 dijakov iz različnih razredov, ki morajo upoštevati medsebojno razdaljo (1,5 m). Lahko pa je v knjižnici tudi več dijakov iz istega razreda, vendar je nošenje maske ves čas obvezno.

Dijaki si sami gradiva prosto ne morejo izposojati, lahko pa povedo knjižničarki, kaj želijo, in jim bo ona prinesla gradivo do izposojevalnega pulta. Dijaki se v knjižnici lahko učijo, pišejo domače naloge, berejo in uporabljajo računalnik za pisanje seminarskih, raziskovalnih nalog itd. Računalnik morajo pred uporabo razkužiti, zato dobijo razkužilne krpice pri knjižničarki. V knjižnico so vabljeni predvsem dijaki 4. letnika, saj si lahko izposodijo še dodatno gradivo za maturo.

Knjiga je orožje, vzemi jo v roke. (Brecht)