Društvo Umanotera je ŠC PET ponudila več okoljskih tem s slikovnim gradivom, ki naj bi jih učitelji vključevali v svoj učni proces ter s tem pripomogli k osveščanju dijakov o okoljskih problemih in tako vključila 14 povezav za izbiro in informiranje o tematikah. Proučila sem predlagane vsebine in se odzvala na ponudbo pod pogojem, da oni sami pripravijo predavanje in to v angleščini. Izbrano nepolitično okoljsko tematiko in izrazje s tega področja uporabila v učne namene kot novost. Poslali so predavatelja dr. Jonasa Sonnescheina, nemške narodnosti, ki živi v Ljubljani in dela na področju podnebnih sprememb. Naslov predavanja je bil: Environmental Challenges and Climate Change in Slovenia (Okoljski izzivi in klimatske spremembe v Sloveniji). Predavatelj je imel dve predavanji, za 4.e in 4.d. Povedal je, da v Sloveniji doslej še ni imel predavanja v angleščini pri pouku angleškega jezika in je bil nad mojo idejo navdušen ter hotel nato predavati še v nemščini.

Izvedla sem raziskavo mnenj dijakov obeh razredov, ki so predavanje poslušali po ZOOMu ter ga zelo dobro sprejeli kot tudi kviz, v katerem sem ugotavljala, kako dobro so ga razumeli in so bili rezultati zelo dobri. Predavanju je prisostvovala tudi gospa ravnateljica. Najprej je predavatelj izvedel brainstorming v spletni aplikaciji MENTIMETER www.menti.com, kjer so dijaki interaktivno vpisovali svoja mnenja v angleščini o največjih problemih onesnaževanja v Sloveniji. Nato je navedel več podatkov o višanju povprečne temperature v Sloveniji, ter posledicah kot je izginjanje Triglavskega ledenika in prikazal nekaj možnih vplivov v prihodnosti kot je pogostejše poplavljanje Pirana, pomanjkanje snega na smučiščih, višje temperature v mestih poleti, pogostejše suše in večji nalivi s poplavami. Izpostavil je nekaj svetovnih problemov kot so izpusti ogljikovega dioksida, toplogrednega plina in potrebo po njegovem zmanjšanju, pri čemer je še posebej poudaril potrebo po zmanjšanju letalskega prometa. Sledila je debata z dijaki, ki so se dobro odzvali na vprašanja dr. Sonnenscheina. Vsekakor smo okrepili naše jezikovno znanje na aktualnih vsebinah.

dr. Katarina Dea Žetko