Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Izvedli smo prvi krog izbirnega postopka za vpis novincev v šolskem letu 2024/2025.

Spodnja meja točk, potrebnih za sprejem v program EKONOMSKI TEHNIK, je 132 točk iz ocen in 87 točk iz NPZ.

Spodnja meja točk, potrebnih za sprejem v program TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ, so 103 točke iz ocen in 45 točk iz NPZ.

Sprejeti so vsi kandidati, ki so dosegli tako oz. višje število točk.

Vsi sprejeti kandidati bodo sklepe o sprejemu in potrdila o vpisu, skupaj s položnicami za učbeniški sklad in dijaške izkaznice prejeli po pošti do konca naslednjega tedna.

Vsi, ki niso dosegli dovolj točk, bodo udeleženi v drugem krogu izbirnega postopka in jim bomo do petka, 21. 6. 2024, na elektronske naslove poslali navodila za izvedbo 2. kroga.

Želimo vam lepe počitnice.

Alenka Rakun in Hana Zega, svetovalna služba STSŠ ŠC PET