Zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije korona virusa se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik visokošolskega študijskega programa v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

Kot pravočasna prijava se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Povezava: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila/