Zaradi epidemioloških razmer lahko v šolske oziroma izpitne prostore za opravljanje izpitov poklicne mature 2021 – zimski izpitni rok v skladu z navodili NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) vstopajo le kandidati, ki izpolnjujejo pogoj PCT in se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom.