Vsem dijakom želimo lepe in prijetne poletne počitnice …

 – Vaši učitelji, svetovalna služba in vodstvo šole