Tehnik elektronskih komunikacij

Smo edina srednja tehniška in strokovna šola v Sloveniji, ki izvaja izobraževanje po programu tehnik elektronskih komunikacij. Naši dijaki v prvem letniku pridobijo temeljna znanja s področja elektrotehnike in usvojijo postopke načrtovanja, izdelave in preizkušanja električnih in elektronskih vezij. Strokovni moduli v višjih letnikih so namenjeni spoznavanju telekomunikacijskih, računalniških in brezžičnih omrežij ter naprav, potrebnih za prenos in obdelavo informacij. Dijaki usvojijo osnove programiranja z različnimi programskimi jeziki in se spoznajo z veščinami s področja marketinga in podjetništva. Po končanem šolanju so usposobljeni za delo na področju montaže, vzdrževanja, razvoja in servisiranja TK- in računalniških omrežij in naprav. Možno zaposlitev lahko iščejo tudi na področju multimedijskih storitev, saj poznajo osnove obdelave slik in videa.

 

VPIS: z uspešno končano osnovno šolo

TRAJANJE: 4 leta

PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: tehnik elektronskih komunikacij

ZNANJA IN KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI PRIDOBIJO:

 • načrtovanje in postavitev TK- in računalniških omrežij
 • vzdrževanje in servisiranje TK- in računalniških naprav
 • konfiguracija naprav v omrežjih
 • postavitev in vzdrževanje sistema VoIP
 • modeliranje in 3D-tisk
 • izvajanje TK- storitev
 • programiranje aplikacij na programirljivih napravah
 • programiranje in povezovanje naprav v omrežja LPWAN
 • obdelava slik in montaža videa
 • temelji ekonomije, podjetništva in marketinga
 • polaganje, ožičenje, izvajanje osnovnih meritev in vzdrževalnih del v različnih vrstah električnih in komunikacijskih inštalacij

POSEBNOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA NA NAŠI ŠOLI:

 • edinstven program v Sloveniji
 • dijakom prijazna šola
 • sodobne učne metode in pristopi k poučevanju
 • široko področje zaposlovanja
 • skrb za stalno strokovno izobraževanje učiteljev
 • izmenjava izkušenj s partnerskimi šolami v tujini
 • možnost opravljanja obvezne prakse pri delodajalcih v tujini

DELOVNA PODROČJA IN MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

 • podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom, oblikovanjem in sprejemom informacij
 • podjetja, ki so uporabniki storitev s področja TK in elektronskih komunikacij
 • podjetja, ki se ukvarjajo z modeliranjem in 3D tiskom
 • podjetja, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem namenskih omrežij LPWAN
 • podjetja, ki se ukvarjajo z električnimi in komunikacijskimi inštalacijami
 • podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem komunikacijskih naprav
 • podjetja, ki se ukvarjajo z multimedijo in video distribucijo
 • vojska
 • samozaposlitev v obliki s. p. ali d. o. o.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA/ŠOLANJA:

 • Višja strokovna šola v ŠC PET
 • Fakulteta za elektrotehniko
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za matematiko in fiziko

Predmetnik IP tehnik elektronskih komunikacij za dijake, vpisane do 2019/20

OznakaProgramska enotaObvezno/izbirnoŠtevilo ur tedensko po letnikih
 
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
P1Slovenščinaobvezno3+4+4+3,2
P2Matematikaobvezno2+3+3+3,2
P3Tuji jezik 1 (angleščina)obvezno3+3+3+3,2
P4Umetnostobvezno0+2+0+0
P5Zgodovinaobvezno3+0+0+0
P6Geografijaobvezno2+0+0+0
P8Psihologijaizbirno0+0+0+2
P9Fizikaobvezno0+2+2+0
P10Kemijaobvezno2+0+0+0
P11Športna vzgojaobvezno3+3+2+2
 
STROKOVNI MODULI
M1Informatika s tehniškim komuniciranjemobvezno2+2+0+0
M2Uporaba IKT pri poslovanjuobvezno2+2+0+0
M3Upravljanje s programljivimi napravamiobvezno0+2+3+0
M4Enosmerni in izmenični tokokrogiobvezno3+3+0+0
M5Brezžične komunikacijeobvezno0+0+2+2,5
M6Prenosni sistemiobvezno0+0+2+3
M7Osnove merilne tehnikeobvezno2+3+0+0
M8Izdelava električnih in komunikacijskih instalacijobvezno2+2+0+0
M9Diagnosticiranje in odpravljanje napakizbirno0+0+2+2,5
M10Zgradba sistemov in omrežijizbirno0+0+2+2,5
M11Montaža TK omrežjaizbirno0+0+2+2,5
M12Postavitev lokalnega TK in računalniškega omrežjaizbirno0+0+2+2,5
M13Oprema za multimedijsko tehnikoizbirno0+0+2+2,5
M14Sistemske merilne tehnikeizbirno0+0+2+2,5
 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V ŠOLI
 Praktični poukobvezno4+4+5,5+5,5
 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
 Praktično usposabljanje z delomobvezno3. letnik
 
INTERESNE DEJAVNOSTI
 Obvezni del

Vsebine povezane s programom

Prosta izbira

obveznovsi letniki

vsi letniki

1., 3. in 4. letnik

 
ODPRTI KURIKULUM
 Enosmerni in izmenični tokokrogi 1+0+0+1
 Matematika v TEK 1+0+0+0
 Kemija in varovanje okolja 0+2+0+0
 Elektronika v praksi 0+0+4+2
 Sodobne komunikacije 0+0+0+2
 Fizika elektronskih komunikacij 0+0+0+2
 Trženje telekomunikacijskih storitev in izdelkov 0+0+2+0

Pojasnilo k predmetniku

 • Izbirni predmeti: šola je izbrala predmet psihologija v 4. letniku.
 • Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module od M9 do M14 v 3. letniku. Oblikovanje skupin in izbira poklicnega standarda poteka v skladu z normativi in standardi za oblikovanje skupin.