Dijaško tekmovanje Generacije €vro je odlična priložnost za spoznavanje ekonomije ter za razumevanje delovanja denarne politika evrskega območja. Tekmovanje organizira Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke za dijake srednjih šol evrskega območja. Namen tekmovanja pa je srednješolce ozavestiti o pomembnosti denarne politike in stabilnosti cen.generacija euro

V Sloveniji tekmovanje organizira Banka Slovenije, na njem pa lahko sodelujejo dijaki višjih letnikov. Tekmovanje poteka ekipno. Tekmovanje poteka v treh krogih:

  • Spletni kviz z vprašanji o monetarni politiki, ECB in Evrosistemu.
  • Analiza z napovedjo odločitve Sveta ECB na seji Sveta ECB o višini obrestne mere, vključno z obrazložitvijo odločitve. Referat pripravi ekipo treh ali petih dijakov ob pomoči mentorja.
  • Predstavitev zaključkov analiz o odločitvi o obrestni meri. Komisija sestavljena iz štirih sodelavcev Banke Slovenije izbere nekaj najboljših referatov za predstavitev v Banki Slovenije. Ekipo, ki na predstavitvi najbolje predstavi referat in najbolje odgovori na vprašanja komisije, je zmagovalna ekipa.
  • Zaključna slovesnost v ECB poteka vsako leto konec aprila ali začetek maja. Na njej se zmagovalne ekipe dijakov in mentorjev iz držav evrskega območja srečajo s predsednico/predsednikom

Vodja in mentorica projekta:

Ksenija Sever Žižek