Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana izvaja program MEPI od leta 2013.

MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je program, ki mladostnike spodbuja k dejavnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Pomaga jim pri razvoju v dejavne, odgovorne in zavedne mlade državljane ter pri osebni uveljavitvi v odrasli dobi.

Program je leta 1956 v Veliki Britaniji vpeljal vojvoda Edinburški, soprog kraljice Elizabete II., sedaj pa se program izvaja že v več kot 120 državah in ima že več kot 6 milijonov udeležencev. Slovenski urad Mednarodnega priznanja za mlade ima sedež  v Ljubljani.

Program MEPI je izredno učinkovit, uravnotežen program, poln izzivov, za vse stare od 14 do 25 let in za vse starejše, ki pomagajo pri vodenju, inštruiranju oz. izvedbi.

Program spodbuja odkrivanje lastnih talentov, notranje motivacije in dopušča veliko možnosti za  kreativnost in iniciativnost. Temeljni predpostavki sta:

  • uravnotežen razvoj osebnosti, ki stremi med socialnim, intelektualnim, fizičnim in duhovnim,
  • dostopnost vsem, ne glede na fizične in psihične sposobnosti, rasno, versko, zgodovinsko in politično ozadje ter socialno okolje udeležencev.

Mladim ponuja priložnost, da si zastavijo osebni cilj in ga tudi dosežejo. Istočasno spoznavajo sebe in se učijo vrednotiti kvalitete, kot so odgovornost, vztrajnost, spoštovanje, zaupanje in nenazadnje zmožnost načrtovanja ter organiziranja.

Med udeleženci ni tekmovalnosti, ampak vsak tekmuje le sam s seboj. Samomotivacija je osnova za program. Kriterij za pridobitev priznanja je zasnovan na individualnem napredku glede na lastne zmožnosti posameznika.

Udeležba v MEPI-ju je popolnoma prostovoljna.

Udeleženci s pomočjo voditelja izberejo svojo lastno aktivnost, ki je podana v štirih področjih, in si zastavijo cilje. Ta področja so: služenje (prostovoljno delo), rekreativni šport, veščine (strokovna znanja, spretnosti), odprave v naravi (skupinske).

Vsa štiri področja morajo zaključiti na treh stopnjah – bronasti, srebrni in zlati, ki predstavljajo izziv po osebnem napredovanju, glede na posameznikove lastne zmožnosti.

Pri vsakem sklopu jih spremlja t. i. inštruktor, usposobljen za izbrano področje, ki ob zaključku določenega obdobja potrdi posameznikovo napredovanje v t. i. Indeksu dosežkov.

Čas, ki je potreben za osvojitev priznanja, je odvisen od stopnje, v katero je posameznik vključen: bronasta stopnja zahteva najmanj šest mesecev aktivne udeležbe (po vsaj eno uro na teden), srebrna najmanj dvanajst mesecev oz. šest mesecev, če je bronasta že dosežena (po vsaj eno uro na teden), zlata stopnja pa zahteva najmanj osemnajst mesecev vključenosti oz. šest, če je srebrna stopnja že dosežena (po vsaj eno uro na teden).

Program je priznan na mednarodni ravni in dobiva prepoznavnost na nacionalni ravni, v tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

 

Koordinatorica:
Mojca Gorjan
mojca.gorjan@scpet.si