Dijaki programa tehnik elektronskih komunikacij vsako drugo leto sodelujejo na tekmovanju  Mladi genialci.  Gre za partnerski projekt za spodbujanje energetske pismenosti, ki ga v sodelovanju izvajata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško.

Tekmovanje dijake spodbuja k poglobljenemu preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem viru in radioaktivnosti.

 

Mentorica:
Andreja Glavič
andreja.glavic@scpet.si