Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+ Mobilnost dijakov in osebja že vrsto let. Namen omenjenega projekta je zagotoviti mladim možnost pridobivanja znanja in praktičnih izkušenj zunaj naših meja, torej v evropskem prostoru. Prav tako pa tudi učiteljem omogoča povezavo z učitelji sorodnih šol, pridobivanje novih znanj, izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks. Težnja sodelovanja učiteljev v projektu mobilnosti je tudi vzpostavitev enotnega evropskega šolskega sistema in prispevati k poenotenju evropskih šolskih programov določenih profilov.

V okviru projektov Erasmus+  že vrsto let sodelujemo s projektom Give me five. Tako smo v preteklih letih učitelji obiskali Dvojezično trgovsko akademijo v Celovcu, kolidž v Leedsu, šolski center OSZ IMT v Berlinu in San Pedro Salesian College v Sevilji. Posebnost kolidža v Leedsu je, da že vrsto let zelo uspešno povezuje šolo in šport in tako omogoča aktivnim športnikom, da kljub številnim športnim aktivnostim pridobijo ustrezno izobrazbo.

Dijaki so opravljali obvezno praktično izobraževanje v Celovcu, Leedsu in Gorici v Italiji, Španiji in na Portugalskem, v letnošnjem šolskem letu pa čaka naše dijake tretjih letnikov še praktično izobraževanje na Finskem in v Estoniji. Zelo smo povezani z Dvojezično trgovsko akademijo iz Celovca, s katero sodelujemo tudi na drugih področjih, ne samo v okviru projektov.

V letošnjem šolskem letu teče projekt Give me five 2019. V partnerstvo se povezujemo s šolama s Finske in Estonije. V projektu, ki traja od septembra 2019 do avgusta 2020, načrtujemo mobilnost dveh skupin dijakov tretjih letnikov v omenjenih državah. Na Finsko bo ob spremljevalni osebi odšlo pet dijakov iz programa tehnik elektronskih komunikacij. Mobilnost, ki bo obsegala praktično usposabljanje pri delodajalcih, bo trajala 4 tedne. Pet dijakov iz programa ekonomski tehnik bo odšlo v Estonijo in tam dva tedna opravljalo obvezno praktično usposabljanje pri delodajalcih. Dva tedna praktičnega usposabljanja pa bodo opravili v Sloveniji. S tem želimo poleg same prakse izvesti tudi primerjavo med procesom dela, odnosi in delovnimi okolji v obeh državah (Slovenija, Estonija). Na šolah bo potekalo spremljanje vzgojno-izobraževalnega programa, spoznavanja šolskega sistema in novih učnih metod. Poleg dijakov se bodo mobilnosti za teden dni udeležili tudi učitelji, ki bodo na partnerskih šolah spremljali potek pouka, primere dobre prakse, spoznavali šolske sisteme obeh partnerskih držav in s tem še povečali sodoben potek pouka na naši šoli. Rezultate mobilnosti bomo priznavali s pomočjo sistema ECVET in Europassa. Projekt je tesno povezan z evropskim razvojnim načrtom naše šole, v katerem smo predstavili področja, ki jih želimo razvijati. Ta področja so: dobro pripravljeno praktično usposabljanje pri delodajalcih v tujini, ki bo dijakom omogočalo, da povežejo teorijo s prakso in dobijo vpogled v delo v podjetju, izboljšanje prepoznavnosti šole z dobrimi mednarodnimi partnerstvi, ki dvigajo kompetence dijakom in učiteljem ter dvigujejo ugled šole, opazovanje na delovnem mestu s področja športnega menedžmenta, trženja, podjetništva ter prenašanje primerov dobre prakse v našo šolo in učenje jezika s pomočjo mednarodnih mobilnosti, kar bo dijakom osmislilo šolsko delo.

Intervjuja za slovenski radio Trst, ki smo ga v šolskem letu 207/18 posneli v času mobilnosti v Celovcu.: http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-bafd45d2-abe3-43c8-913a-231d8275b4e0.html

 

Koordinatorica in organizatorica:
mag. Stanka Magister
stanka.magister@scpet.si
erasmus@scpet.si