Ekošola je projekt mednarodnega združenja za okoljevarstveno izobraževanje (Foundation for Environmental Education – FEE). Ustanovljena je bila z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V Sloveniji se program imenuje Ekošola kot način življenja, nosilec programa pa je DOVES – Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji.

Glavni cilj je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so še:

  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • učinkovito uporabljati naravne vire (voda, energija, odpadki),
  • vzgajati in izobraževati za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine.

Tudi naša šola se je v šolskem letu 2013/14 vključila v mrežo slovenskih ekošol. Skladno z metodologijo sedmih korakov smo z uspešno izvedenimi aktivnostmi pridobili zeleno zastavo, znak visoke okoljske zavesti dijakov in zaposlenih na šoli. Prejeli smo jo septembra 2014 na Brdu pri Kranju, maja 2015 pa smo ob otvoritvi prenovljenih šolskih vrtov slovesno podpisali ekolistino (Ekolistina), izjavo o ekološkem poslanstvu šole.

Dejavnosti
V okviru programa Ekošola izvajamo med dijaki različne dejavnosti. Izbiramo med aktualnimi temami, kot so podnebne spremembe, problematika odpadkov, odnos do hrane in zdrav način prehranjevanja, krožno gospodarstvo, problem zavržene hrane …

Vsako leto se udeležimo tekmovanja v ekokvizu, dijakom ponudimo slovenski tradicionalni zajtrk, izvajamo zbiralne akcije in preventivne dejavnosti, pripravljamo delavnice in okrogle mize, dijaki pa z mentorjem soustvarjajo šolski vrt ter ga nadgrajujejo v sozvočju z naravo.

Koordinatorici:
Daša Orešnik
dasa.oresnik@scpet.si

Majda Deržič
majda.derzic@scpet.si