Ena izmed ključnih nalog Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji je ozaveščanje javnosti o ustroju, delovanju in pomenu Evropske unije in spodbujanje aktivnega državljanstva in politične participacije kot temeljev delujoče parlamentarne demokracije. Pri tem so še posebej osredotočeni na izobraževanje mladih, ki jih nagovarjajo s številnimi aktivnostmi, ključna v tem pogledu pa sta projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) in Evrošola.

V šolskem letu 2015/16  je šest  držav EU izvajalo program šola ambasadorka Evropskega parlamenta (v nadaljevanju EPAS). V šolskem letu 2016/2017 se je pridružila tudi Slovenija in z njo Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. Program EPAS vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani in je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. V šolskem letu 2019/20 sodeluje poleg naše šole v programu še 60 slovenskih srednjih šol.

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. V okviru projekta EPAS so morale sodelujoče skupine (šole) doslej skozi šolsko leto predelati nabor z EU povezanih vsebin, pripraviti informacijsko stojnico in vsaj en dogodek, namenjen seznanjanju vrstnikov na šoli z EU in z njo povezanimi temami, ter izpolniti druge naloge, s čimer so šole pridobile naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv ambasador(ka) Evropskega parlamenta.

Program ustvarja razvijajočo se mrežo šol ambasadork, ki svoje izobraževalne dejavnosti izvajajo v stalnem sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom ter njegovimi predstavniki – evropskimi poslanci. Slovenske šole se v skupno šolsko-parlamentarno mrežo za sodelovanje lahko vključijo preko vnaprej določenih učnih aktivnosti na področju vrednot, delovanja evropske demokracije in možnosti življenja v EU.

Šole ambasadorke, kot del svojega učnega programa, izvajajo naslednje dejavnosti:

  • sodelujoči učitelji ali drugo šolsko osebje so imenovani za mentorje ambasadorje, ki so odgovorni za izvajanje programa v šoli;
  • izbrani učenci postanejo dijaki ambasadorji in skrbijo za obveščanje sovrstnikov o glavnih sporočilih evropske parlamentarne demokracije;
  • mentor dijakom posreduje učna gradiva EUin skrbi, da le-ti lahko delijo svoje znanje o evropskih institucijah in Evropskem parlamentu z vrstniki ter jih spodbujajo k temu, da postanejo aktivni evropski državljani;
  • šola ustanovi infotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, posvečeno Evropi in evropskim institucijam (npr. na spletu ali v šolski knjižnici);
  • mentor s pomočjo dijakov ambasadorjev pripravi dogodek ob dnevu Evrope (9. maj), to je lahko na primer evropska tržnica, na kateri se prodajajo raznovrstni evropski izdelki, evropski glasbeni festival ali debatno tekmovanje na eno od tem EU;
  • mentor skupaj z dijaki ambasadorji med letom organizira tudi šolske in zunajšolske dejavnosti, povezane z evropskimi dejavnostmi v okviru šole, to je na primer lahko razprava s poslanci Evropskega parlamenta ali predstavitve o različnih politikah EU, kot so politike o okolju, človekovih pravicah in kmetijstvu;
  • dijaki ambasadorji opravljajo posebne naloge, povezane z EU, med drugim organizirajo evropske dogodke, tržnice in igre ter vzpostavljajo stike s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami, organizacijami in mestnimi hišami, lahko skrbijo tudi za objave novic, fotografij in dnevnikov na družbenih omrežjih.

Projekt Evrošola pa je nekoliko bolj tekmovalne narave, saj vključuje skupek nalog in tekmovanj na temo EU, s katerimi se sodelujoče šole (skupine) potegujejo za udeležbo na simulacijah Evropskega parlamenta, ki redno potekajo v Strasbourgu. Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je tako vsako leto razpisala tekmovanje Evrošola in izbrala najboljše ekipe dijakinj in dijakov slovenskih srednjih šol, ki so nato odpotovale na mednarodno simulacijo Evropskega parlamenta Euroscola v Strasbourgu. V lanskem šolskem letu je na tekmovanju sodelovalo 27 ekip iz 22 slovenskih šol.

 

Koordinator in vodja programa:
Srđan Vuković
srdzan.vukovic@scpet.si

Mentorica programa:
Ana Godec
ana.godec@scpet.si