Šolsko leto 2021/2022

Spirit – Mladi 2021/22

Letos že peto zaporedno šolsko leto uspešno izvajamo podjetniški projekt SPIRIT Slovenija –  v okviru javnega poziva Mladi 2020/21, ki podpira izvedbo projektnih podjetniških aktivnosti za dijake.

S podporo agencije SPIRIT in učiteljev – mentorjev, izkušenih podjetnikov ter zunanjih izvajalcev (Hiša Iluzij, Primorski tehnološki park) smo se v luči izziva novih razmer in pogojev uspešno preizkusili v iskanju in razvijanju poslovnih idej ter pripravi poslovnega načrta s predstavitvijo. Aktivnosti potekajo tako v živo kot na daljavo.

Dijaki 4.C bodo skupaj z mentorjema Estero Kolarič in Srđanom Vukovićem v nadaljevanju izdelovali prototipe izdelkov – rešitve za njihov ciljni trg kupcev.

Želimo jim uspešno podjetniško delovanje še naprej!

spirit7
spirit9
spirit8
spirit6
spirit5
spirit4
spirit3

Aktivnosti so podprte in financirane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Koordinator in vodja:
Srđan Vuković
srdzan.vukovic@scpet.si

Mentorica:
Ester Kolarič
estera.kolaric@scpet.si

Šolsko leto 2020/2021

Spirit – Mladi 2020/21

Na naši šoli tudi letos uspešno izvajamo podjetniški projekt SPIRIT Slovenija –  v okviru javnega poziva Mladi 2020/21, ki podpira izvedbo naslednjih projektnih podjetniških aktivnosti za dijake: 

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti z zagotavljanjem sofinanciranja zunanjih izvajalcev in
  • izvajanje start-up podjetniških vikendov za dijake s sofinanciranjem stroškov za izvedbo.

S podporo agencije SPIRIT in strokovno usposobljenih učiteljev – mentorjev, zunanjih izvajalcev, s sodelovanjem s poslovnimi partnerji in izkušenimi podjetniki so dijaki 4.C razreda v timih iskali in razvili ideje, pripravili poslovni načrt s predstavitvijo ter izdelovali prototipe izdelkov za ciljni trg.

spirit11

S temi aktivnostmi naši dijaki uresničujejo razvoj osebnostnih lastnosti, pomembnih za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti ter oblikujejo osnovna strokovna znanja, navezujejo pa tudi stike s poslovnim svetom. S tem prispevamo k večji ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništvu v družbi, obenem pa želimo spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbenoekonomski kategoriji ter prispevati k sodelovanju deležnikov v lokalni skupnosti in širši družbi v Sloveniji.

spirit10

Aktivnosti so podprte in financirane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Koordinator in vodja:
Srđan Vuković
srdzan.vukovic@scpet.si

Mentorica:
Ester Kolarič
estera.kolaric@scpet.si

Šolsko leto 2019/2020

Spirit – Mladim se dogaja

Javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v šolskem letu 2019/20 nadaljuje z izvajanjem aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi v srednjih in osnovnih šolah. Tako je objavila Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2019/20.

Naša šola sodeluje v projektu Mladim se dogaja z imenom Podjetnost in inovativnost za prihodnost, kjer imajo mladi podporo strokovno usposobljenih učiteljev – mentorjev, zunanjih izvajalcev in izkušenih podjetnikov.

SPIRIT Slovenija podpira izvedbo naslednjih projektnih aktivnosti:

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti z zagotavljanjem sofinanciranja zunanjih izvajalcev;
  • izvajanje »start-up« vikendov za dijake s sofinanciranjem stroškov za izvedbo;
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev.

SPIRIT Slovenija želi s temi aktivnostmi pri mladih spodbuditi razvoj osebnostnih lastnosti, pomembnih za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, ter oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo, obenem pa tudi spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji ter zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe.

Aktivnosti so podprte in financirane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Koordinator in vodja:
Srđan Vuković

Mentorica:
Ester Kolarič