Javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v šolskem letu 2019/20 nadaljuje z izvajanjem aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi v srednjih in osnovnih šolah. Tako je objavila Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2019/20.

Naša šola sodeluje v projektu Mladim se dogaja z imenom Podjetnost in inovativnost za prihodnost, kjer imajo mladi podporo strokovno usposobljenih učiteljev – mentorjev, zunanjih izvajalcev in izkušenih podjetnikov.

SPIRIT Slovenija podpira izvedbo naslednjih projektnih aktivnosti:

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti z zagotavljanjem sofinanciranja zunanjih izvajalcev;
  • izvajanje »start-up« vikendov za dijake s sofinanciranjem stroškov za izvedbo;
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev.

SPIRIT Slovenija želi s temi aktivnostmi pri mladih spodbuditi razvoj osebnostnih lastnosti, pomembnih za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, ter oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo, obenem pa tudi spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji ter zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe.

Aktivnosti so podprte in financirane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Koordinator in vodja:
Srđan Vuković
srdzan.vukovic@scpet.si

Mentorica:
Ester Kolarič
estera.kolaric@scpet.si