Naša šola se je v šolskem letu 2017/18 vključila v triletni projekt Trajnostna mobilnost dijakov, katere nosilec je Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Namen projekta je ozavestiti čim več dijakov na srednjih šolah o pomenu varne mobilnosti. VARNA MOBILNOST je sodoben način življenja in dela v vrtcih in šolah, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. PROMETNA VZGOJA je načrtovana in celovita vzgoja in izobraževanje za varno udeležbo v prometu.

V ta nemen smo v šoli ustanovili klub Dijaki za varno mobilnost, skupino pa poimenovali Modri dirkač in vključuje dijake vseh letnikov. V klubu dijaki opravljajo različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetenc varne mobilnosti, predstavljajo svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno povezujejo z namenom širjenja znanja in izkušenj.

Partnerji pri projektu so: Javna agencija RS za varnost prometa, policija, Ministrstvo za infrastrukturo, nevladne organizacije in društva (Rdeči križ Slovenije, Zavod Varna pot, Zavod Vozim, ZŠAM, Avto-moto zveza Slovenije – AMZS, centri varne vožnje, Zveza šoferjev amaterjev Slovenije), Organizacija NERVteh.

 

Vodja projekta in mentor:
Milan Casagrande
milan.casagrande@scpet.si

Mentor in koordinator:
Srđan Vuković
srdzan.vukovic@scpet.si