Cilji projekta Vsak dijak šteje je zmanjševanje osipa med dijaki Srednje tehniške in strokovne šole. Skupina učiteljev, ki delujejo znotraj tega projekta, si je postavila cilj vzpostaviti sistem, ki bi omogočal hitrejše in učinkovitejše prepoznavanje dijakov v stiski in  načrtovanje postopkov za pomoč pri reševanju problemov.

 

Vodja skupine:
Andreja Glavič
andreja.glavic@scpet.si