Protokol v času odmorov in malice – sprememba 09. 10. 2020

Med šolskimi odmori dijaki in študentje ne zapuščajo učilnic in predavalnic.

Malica je organizirana v šoli, dijaki malicajo v svoji matični učilnici. Tisti dijaki, ki niso naročeni na malico, naj le-to prinesejo s seboj, saj zapuščanje šole med odmori ni dovoljeno. Enako velja tudi za študente. Pred hranjenjem naj si dijaki oz. študenti svojo klop obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačo in razkužilom, potem pa naj si naredijo pogrinjek s papirnato brisačko ali opranim prtičkom iz blaga. Roke naj si umijejo oz. razkužijo.

Po malico gresta, po predvidenem razporedu pred glavnim odmorom v avlo dva dijaka, reditelja razreda. Preden zapustita učilnico, si nadeneta maski, pred prevzemom zaboja z malico pa si razkužita roke. Malico prineseta v razred, kjer si jo dijaki sami vzamejo. Po koncu odmora si spet nadeneta maski in zabojnik odneseta nazaj v avlo.

Med odmori se dijaki in študentje izven svojih učilnic ne združujejo v skupine in po nepotrebnem ne zapuščajo razreda. Odmor je namenjen malici, odhodu na WC oz. krajšemu počitku. Zadrževanje v skupinah (npr. na hodnikih, v avli, knjižnici) oz. druženje izven šolske stavbe (npr. na šolskem dvorišču, igrišču, parkirišču, pred vhodom v šolo) ni dovoljeno. Dijaki oz. študenti naj ne prehajajo iz ene učilnice v drugo, kadar to z urnikom ni predvideno.