Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

Za vpis novincev v šolskem letu 2021/2022 smo izvedli prvi krog izbirnega postopka.

Spodnja meja točk, potrebnih za sprejem v program ekonomski tehnik je 117 točk. Sprejeti so vsi kandidati, ki so dosegli tako število točk.

V prvem krogu smo sprejeli 79 novincev.

Kandidate, ki niso dosegli dovolj točk in bodo udeleženi v drugem krogu izbirnega postopka, bomo v ponedeljek poklicali po telefonu in vas osebno povabili v šolo v torek, 22. 6. 2021 ali sredo 23. 6. 2021. Z vami bomo izpolnili rang lestvico za drugi krog.

Kandidati lahko v drugem krogu, če želijo, ponovno rangirajo tudi našo šolo. Za drugi krog imamo prostih 9 mest.

Program tehnik elektronskih komunikacij ni imel omejitve vpisa. Vsi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje so sprejeti in vpisani.

Vsi sprejeti kandidati bodo sklepe o sprejemu in potrdila o vpisu, s položnicami za učbeniški sklad in dijaške izkaznice, prejeli po pošti v začetku naslednjega tedna.

 

Želimo vam lepe počitnice.

Alenka Rakun in Maja Granda, svetovalna služba STSŠ ŠC PET