Dva dijaka programa ekonomski tehnik Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Tian Abdaković in Lan Lamut, pod mentorstvom Ane Godec, so se odločili razviti turistični proizvod z naslovom “Prvi slovenski burger”. Ta projekt je zasnovan v skladu s cilji in tematiko tekmovanja “Več znanja za več turizma” Turistične zveze Slovenije, s poudarkom na kulinaričnem turizmu in promociji Kamnika. Cilj projekta je bil ustvariti edinstven kulinarični izdelek, ki bi predstavljal in promoviral lokalne sestavine in kulinarično dediščino Kamnika. Proizvod obsega razvoj inovativnega burgerja, ki združuje tradicionalne slovenske sestavine, kot so meso pečenice, slovensko zelje, skuta in bombeta, z dodatkom posebne medeno gorčične omake. Poleg razvoja burgerja so avtorji
projektne naloge oblikovali tudi koncept turističnega spominka v obliki polaroidne fotografije burgerja. Projekt vključuje tudi celovit pristop k trženju in promociji izdelka, s posebnim poudarkom na njegovi trajnostni in lokalni naravnanosti.

Projekt avtorjev Tiana Abdakovića in Lana Lamuta:
Prvi slovenski burger

Svoj glas lahko oddate na Turistični zvezi Slovenije.