Raziskovalne naloge

Na našem šolskem centru posvečamo raziskovalnim nalogam veliko pozornost. Vsako leto povabimo vse učence, še posebej pa tiste iz višjih letnikov in tiste bolj radovedne in ustvarjalne, da se pridružijo vrstam mladih raziskovalcev. Pri tem izhajamo iz prepričanja, da je lahko vsak dijak, če si to le želi, mladi raziskovalec. Prav tako povabimo tudi učitelje, da postanejo mentorji oz. da tisti, ki so že bili mentorji, z mentorstvom nadaljujejo. Zelo pomembno je tudi to, da nas pri raziskovalnem delu podpira vodstvo šole, ki daje temu delu precejšen poudarek.

Delo z mladimi raziskovalci ima določene prednosti pred tradicionalnim poukom tako za nas mentorje kot tudi za raziskovalce. Pomembna prednost je odnos, ki se vzpostavi med mentorjem in raziskovalcem. Ta je precej drugačen od tistega pri klasičnem pouku. Mentorji raziskovalce le usmerjamo, raziskovalci pa pri delu niso v podrejenem odnosu. Zato se med njimi razvije bolj iskren in odprt odnos, ki omogoča, da raziskovalno delo teče brez napetosti in da se lahko rojevajo in razvijajo nove, tudi nore ideje in zamisli raziskovalcev. Pri raziskovalnem delu se učenec nauči več kot pri tradicionalnem pouku. Sam mora poiskati vire, preštudirati teorijo in jo povezati s praktičnim primerom. Kompetence, ki jih pridobi med raziskovalnim delom, so za učenca neprecenljive.

Raziskovalna naloga in priprava naloge

Napisati raziskovalno nalogo pomeni naučiti se misliti, zbrati lastne misli in določene podatke, kar pomeni naučiti se metodičnega dela. Zato je sama tema raziskovalne naloge manj pomembna kot izkušnja, ki si jo z izdelavo raziskovalne naloge pridobimo.

Za raziskovalno delo je značilno, da obravnava prepoznaven in točno določen problem. V raziskovalni nalogi obravnavamo “stvari”, ki še niso bile raziskane, če pa so že bile, jih obravnavamo z drugega stališča. Raziskovalno delo mora biti uporabno tudi za druge, pripomore pa naj k razjasnitvi ali razrešitvi že prej znanega problema. V raziskovalni nalogi morajo biti podatki, ki jih lahko tudi preverimo, oz. hipoteze, ki jih lahko potrdimo ali zavrnemo.

Odločitev za raziskovalno nalogo pomeni, da bomo:

 • raziskali jasno določen problem,
 • poiskali in zbrali potrebno literaturo,
 • to literaturo razvrstili in problem s pomočjo le-te preverili,
 • nalogo zapisali tako, da bo vsakomur, ki jo bo prebral, jasno, kaj smo hoteli povedati, in da bo to s pomočjo navedene literature lahko tudi preveril ali uporabil za nadaljnje raziskave.

Mojca Gorjan, koordinatorica raziskovalne dejavnosti na ŠC PET

MAŠA d.o.o. – catering

Maša, d.o.o. je učno podjetje dijakov Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. Njihova glavna ideja je catering malce drugače. Ponujajo raznovrstne, okusne ter modernizirane slovenske jedi. Na voljo so jedi prav za vsakogar: vegetarijance, vegane, tudi za alergike je poskrbljeno. Od vsakega  naročila bodo prispevali 1€ Rdečemu križu za pomoč družinam v stiski. Tako bodo narisali na obraz nasmeh ne samo vam, spoštovani gostje, temveč tudi družinam. To pa je tudi glavni namen njihovega podjetja.

Maša, d.o.o. – TURISTIČNA NALOGA (pdf)

Avtorji naloge: Maša Pustotnik, Jan Beržan, Nina Starman Gombač

Mentorica: Ana Godec

POPRI

POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že 10 let je POPRI zlasti v goriškem prostoru prepoznan kot dejavnost, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje njihovih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.

POPRI 2017, podjetniška ideja Ekobottle
POPRI 2016, podjetniška ideja CBW

JA Slovenija, Moje podjetje

Mladim omogočamo odkrivanje njihovih potencialov in jim pomagamo k samostojnemu življenju.

ŠC PET Ljubljana, STSŠ, aktivno podpira Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih in s tem omogoča dijakom:

 • da s pomočjo učenja iz izkušenj razvijajo smisel za podjetnost,
 • da razvijajo ustvarjalnost in inovativnost,
 • da se seznanijo z osnovami podjetništva,
 • da načrtuje kariero, razvijajo talente in zasledujejo lastna zanimanja,
 • da aktivno sodelovanje pri gradnji kvalitetnega življenja v lokalni skupnosti in širše.

AKTIVNOSTI STSŠ in dosežki: 

1. mesto v kategoriji najinovativnejši izdelek (EKOBOTTLE), je osvojila ekipa ŠC PET Ljubljana, STSŠ, pod mentorstvom Andreje GlavičVeč informacij...


Poročilo o 4. sejmu dijaških podjetij, 5. 5. 2017
Poročilo s tekmovanja v okviru projekta, 13. 5. 2016


Arhiv dogodkov

SEZNAM NALOG, UVRŠČENIH NA REGIJSKO TEKMOVANJE (ŠC PET 2017):

 1. Zdrav življenjski slog in obremenjenost slovenskih nogometašic (šport); Raziskovalka: Nina Ekić, 3. A; Mentorica: Petra Primožič, Somentor: Matjaž Plesec.
 2. Vloga staršev pri razvoju mladega športnika (šport); R.: Aljaž Tot, 4. A; M.: Matjaž Plesec, S.: Petra Primožič
 3. Rasa in državljanstvo v ligi NBA (šport); R.: Nejc Strajnar in Jure Štrancar, 4. A; M.: Matjaž Plesec, S.: Petra Primožič.
 4. Športne poškodbe mladih ljubljanskih košarkarjev (šport); R.: Jaka Bukovec, 4. B; M.: Matjaž Plesec, S.: Petra Primožič.
 5. Analiza mnenj naključno izbranih anketirancev o begunski problematiki v Sloveniji (sociologija); R.: Sara Ferlič, 4. A; M.: Mojca Gorjan.
 6. Nasilje v družini (sociologija); R.: Katja Femec in Hedvika Kolman,4. A; M.: Mojca Gorjan.

DOSEŽENE NAGRADE:
Nina Ekić, 1. mesto na regijskem tekmovanju na področju športa