RAZPORED OPRAVLJANJA DOPOLNILNIH IZPITOV (zviševanje ocene) V IZREDNEM ROKU ŠOLSKEGA LETA 2019/2020

Sreda, 27. 05. 2020

RAZPORED OPRAVLJANJA POPRAVNIH IZPITOV V IZREDNEM ROKU ŠOLSKEGA LETA 2019/2020

Četrtek, 28. 05. 2020

 

Ksenija Sever Žižek, v. d. ravnateljice