Spoštovani starši, dragi dijaki!

 

S ponedeljkom, 15. 11. 2021 vstopi v veljavo nov odlok vlade, po katerem bo za šolanje v živo potreben pogoj PCT, in sicer na sledeč način:

Dijaki bodo prišli v šolo in se njihovo 1. šolsko uro po urniku razporedili po učilnicah. Tisti, izpolnjujejo pogoj P (preboleli do 6 mesecev nazaj) ali C (cepljeni), bodo pokazali nadzornemu učitelju dokazilo. Vsi ostali se bodo samotestirali. Teste prinesejo dijaki s sabo.

Samotestiranje bo potekalo trikrat tedensko, in sicer v ponedeljek, sredo in petek. Dijaki, ki hodijo na izvenšolske dejavnosti, lahko nosijo s sabo evidenčni list, na katerega se jim bo ob samotestiranju podpisal nadzorni učitelj in jim to dokazilo velja tudi za druge (izvenšolske) dejavnosti (npr. v klubu).

Prilagam povezavo na Prikaz samotestiranja (posnetek) https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29 in prikaz samotestiranja (infografika) ter dopolnjen Hišni red.

Dijaki, ki se ne bodo želeli testirati ali ne bodo imeli s sabo testa, bodo odšli domov in v spletno učilnico dobili navodila za pouk na daljavo.

V kolikor bo načrtovano pisno ocenjevanje znanja za 1. šolsko uro, je možno testiranje izvesti tudi pred poukom.

Dijaki, ki bodo prišli kasneje v šolo (na primer iz treninga), bodo to povedali varnostniku in se testirali v za to predvidenem prostoru v jedilnici šole.

Rada bi opozorila še, da je samotestiranje še zadnji ukrep vlade, preden zaprejo šole, zato želim, da se tega zavedamo in stopimo skupaj ter dijakom omogočimo šolanje v živo in v zdravem okolju.

Rada bi odgovorila še na vprašanje, ali bodo dijaki, ki so preboleli ali cepljeni kljub morebitni karanteni hodili v šolo. Zaenkrat teh možnosti nimamo, da bi izvajali sočasni pouk na daljavo in v živo, se bomo pa potrudili, da bodo dijaki imeli kakovostni pouk na daljavo. Možno pa je dogovarjanje za individualne razgovore, ustna spraševanja in pisna ocenjevanja znanja (ob predložitvi dokazila PCT).

 

Lepo vas pozdravljam.

 Simona Zupančič, ravnateljica