Osebna izkaznica

Naziv: SREDNJA TEHNIŠKA IN STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

Skrajšano ime:  STSŠ ŠC PET

Naslov: Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

RAVNATELJICA

mag. Simona Zupančič

TAJNIŠTVO

Tina Tratnjek

RAČUNOVODSTVO

Bogdan Jesenko

SVETOVALNA SLUŽBA

Maja Granda

Alenka Rakun

POMOČNIK RAVNATELJICE

Matjaž Ternovec

KNJIGOVODSTVO

Petra Gole

TAJNIK POKLICNE MATURE

Rajko Bošnjak