ŠOLSKA PREHRANA v času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, velja od 1. 9. 2020

V času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 bo v letošnjem šolskem letu razdeljevanje malic potekalo nekoliko drugače. Zaenkrat bo možna prijava samo na hladne obroke. Dijakom sta na razpolago 2 menija (mesni in brezmesni). Sproti se bomo prilagajali glede na razmere in vas o tem tudi obveščali.

Malica bo potekala v matičnem razredu. Dežurni dijaki posameznega oddelka bodo poskrbeli za dostavo naročenih malic iz razdelilnice v učilnico razreda.

Dijakom sistem omogoča predhodno naročanje/odjavo obrokov, in sicer do 10.00 ure za naslednji dan. Dijak ima možnost, da izbere meni, ki mu ustreza, preko portala eAsistent v zavihku Prehrana. Če ne izbere nobenega, mu pripada 1. meni.

Odjavo od šolskega obroka/malice lahko uredijo starši in dijaki, če jih starši za to pooblastijo, oziroma polnoletni dijaki. Starši oziroma dijaki odjavijo šolsko malico na naslednje načine:

  • preko portala eAsistent v zavihku Prehrana,
  • na elektronski naslov alenka.rakun@scpet.si,
  • osebno po telefonu na telefonsko številko 01/ 23 42 401.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj do 10.00 ure za naslednji dan. Šola sama odjavi šolsko prehrano dijakom, kadar imajo organizirane dejavnosti v sklopu šole izven prostora šole (športni dnevi, zdravniški pregledi).

Če se dijak od malice ne odjavi in obroka ne prevzame, se ta šteje kot prevzet in se ga obračuna.

Zavedamo se, da je za dijake možnost ustrezne tople prehrane pomembna, vendar v času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s Sars-CoV-2 žal tega še ne moremo zagotoviti. Spremljali bomo kvaliteto hladnih obrokov, ki bodo obogateni in čim bolj zdravo pripravljeni.

 

Simona Zupančič, ravnateljica