Vpis

Spoštovane bodoče dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Na naši šoli se lahko dijaki vpišejo v dva izobraževalna programa:

EKONOMSKI TEHNIK  in TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Oba programa sta programa srednjega strokovnega izobraževanja in trajata 4 leta. Zaključita se s poklicno maturo.

ZAKAJ SE VPISATI?

Ker sta poklica perspektivna in zaposljiva. Po Poklicnem barometru Zavoda RS za zaposlovanje bo v naslednjih letih naraščala potreba po knjigovodskem in računovodskem kadru ter drugih podobnih poklicih, ki jih lahko opravljajo ekonomski tehniki, prav tako pa bo naraščala tudi potreba po monterjih in serviserjih naprav in omrežij in drugih poklicih s področja elektrotehnike, ki jih lahko opravljajo tehniki elektronskih komunikacij.

Ker veliko dela poteka praktično, tudi preko projektov. Dijaki imajo poleg obveznega praktičnega pouka v tretjem letniku, ki traja en mesec kot praksa pri delodajalcu, možnost praktičnega dela tudi pri različnih predmetih v šoli. V programu tehnik elektronskih komunikacij je tudi veliko praktičnega dela v specializiranih učilnicah in delavnici, ekonomski tehniki pa se učijo v okviru učnih družb. Prakso lahko dijaki v okviru programa Erasmus+ opravljajo tudi v tujini.

Šport in šola z roko v roki

Kot ena redkih srednjih strokovnih šol sistematično pristopamo k obravnavi mladih športnikov, naših dijakov. V programu ekonomski tehnik tudi s športnimi oddelki. Tudi v programu tehnik elektronskih komunikacij dijakom športnikom nudimo prilagoditve dela, kolikor je to mogoče v okviru programa.

KAKO SE VPISATI?

Za šolsko leto 2020/2021 imamo razpisanih 84 mest za program ekonomski tehnik (vključno z dijaki športniki) in 84 mest za program tehnik elektronskih komunikacij.

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

Po novem rokovniku za vpis v prvi letnik v šolskem letu 2020/2021 je zadnji rok za oddajo prijavnic za vpis v srednje šole določen 11. 5. 2020.

Kandidati, ki se nameravajo v šolskem letu 2020/2021 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja natisnejo in izpolnejo prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08), ki jo najdejo na spletni strani eUprave (povezava: eUprava)

Prijavnice učenci pošljejo priporočeno (NE s povratnico) na naslov šole: Srednja tehniška in strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana. Če zaradi ukrepov v času preprečevanja okužbe z boleznijo COVID -19 prijavnice ne morejo poslati po pošti, jo lahko skenirano/fotografirano pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov za vpis vpis@scpet.si ali šolski svetovalni službi maja.granda@scpet.si.

Prijave se bodo upoštevale, tudi, če na njih ne bo podpisa ravnatelja in žiga osnovne šole.

Do 11. maja morajo prijave oddati vsi učenci, ki se želijo v naslednjem šolskem letu vpisati v prvi letnik, tudi tisti, ki še niso opravili preizkusov nadarjenosti. To pa ne velja za tiste učence, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini in dijake, ki želijo v naslednjem šolskem letu zamenjati srednješolski program. Ti kandidati se lahko prijavijo še do 25. 5. 2020. Do tega datuma se lahko učenci, ki zaključujejo osnovno šolo v tujini in dijaki, ki želijo zamenjati program, prijavijo v vse srednješolske programe, ne glede na to, koliko je prijavljenih kandidatov.

20. maja 2020, bodo znani podatki o številu prijav za vpis.

Morebiten prenos prijav s šole na šolo bo možen do 16. junija 2020. Novi rokovnik ne predvideva kasnejšega prenosa prijav, pravilnik pa to omogoča le iz utemeljenih razlogov s sklepom ravnatelja.

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol vas skladno z navodili ministrstva prosimo, da v primeru, če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da na elektronski naslov maja.granda@scpet.si posredujete skenirano/fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. Prosimo vas, da v tem primeru res dobro premislite, kam bi prenesli prijavo, saj bo večkraten prenos zelo otežen.

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 24. junija 2020 pisno obveščeni o poteku prvega kroga vpisa, ki bo potekal v času od 30. junija do vključno 6. julija 2020. Zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev, bomo poskušali letošnji vpis izpeljati v čim večji meri na daljavo.

Kandidati za športne oddelke v tem času predložijo tudi dokazila, potrebna za vključitev v športni oddelek (izjava trenerja, potrdilo kluba o športnih ciljih, potrdilo o statusu, kopija športno-vzgojnega kartona).

Morebitne omejitve vpisa ali zmanjšanja vpisnih mest bodo 26. junija 2020 objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, informacijo pa bomo objavili tudi na naši spletni strani.

V primeru omejitve vpisa, bodo imeli neizbrani kandidati do 9. julija 2020 čas, da bodo rangirali do deset šol, ki bodo imele še prosta mesta in svojo odločitev posredujejo svetovalni službi. Drugi krog vpisa bo izveden do 14. julija 2020, do 16. julija 2020 pa bodo razporejeni kandidati tudi vpisani na srednjih šolah. Tudi drugi krog bomo poskušali v čim večji meri izpeljati na daljavo.

Prosta mesta po prvem in drugem krogu izbirnega postopka bodo 16. julija 2020 objavljena na spletni strani MIZŠ. Šola bo do 31. avgusta 2020 še sprejemala prijave na preostala prosta mesta.

VPIS V ŠPORTNE ODDELKE

Kandidati, ki se želite vpisati v športne oddelke, to navedite na PRVI STRANI PRIJAVNICE, ob zgornjem robu prijavnice.

Prosimo vas, da navedete tudi športno panogo in klub, kjer trenirate.

Na osnovi prijavnice in izražene želje za prijavo v športni oddelek bomo to upoštevali pri pripravi gradiv in vam pred vpisom posredovali potrebne obrazce, ki jih pripravite do vpisa. Pred vpisom ni treba pošiljati potrdil na šolo.

Za vpis v športni oddelek NE potrebujete zdravniškega potrdila.

OMEJITEV VPISA

V primeru, da bi se v športne oddelke prijavilo večje število dijakov, kot jih lahko sprejmemo na oddelek, bomo naredili izbor glede na:

  • v primeru nogometašev: nogometni klub (ali ima treninge tudi zjutraj),
  •  uspeh pri športu (status),
  • uspeh v OŠ

Dodatne informacije lahko dobite na tel. štev.:

01/2342 428 – Maja Granda, svetovalna delavka

ali

041 516 859 – Iztok Žižek, vodja športnih oddelkov