Vpis

Spoštovane bodoče dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Na naši šoli se lahko dijaki vpišejo v dva izobraževalna programa:

EKONOMSKI TEHNIK  in TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Oba programa sta programa srednjega strokovnega izobraževanja in trajata 4 leta. Zaključita se s poklicno maturo.

ZAKAJ SE VPISATI?

Ker sta poklica perspektivna in zaposljiva. Po Poklicnem barometru Zavoda RS za zaposlovanje bo v naslednjih letih naraščala potreba po knjigovodskem in računovodskem kadru ter drugih podobnih poklicih, ki jih lahko opravljajo ekonomski tehniki, prav tako pa bo naraščala tudi potreba po monterjih in serviserjih naprav in omrežij in drugih poklicih s področja elektrotehnike, ki jih lahko opravljajo tehniki elektronskih komunikacij.

Ker veliko dela poteka praktično, tudi preko projektov. Dijaki imajo poleg obveznega praktičnega pouka v tretjem letniku, ki traja en mesec kot praksa pri delodajalcu, možnost praktičnega dela tudi pri različnih predmetih v šoli. V programu tehnik elektronskih komunikacij je tudi veliko praktičnega dela v specializiranih učilnicah in delavnici, ekonomski tehniki pa se učijo v okviru učnih družb. Prakso lahko dijaki v okviru programa Erasmus+ opravljajo tudi v tujini.

Šport in šola z roko v roki

Kot ena redkih srednjih strokovnih šol sistematično pristopamo k obravnavi mladih športnikov, naših dijakov. V programu ekonomski tehnik tudi s športnimi oddelki. Tudi v programu tehnik elektronskih komunikacij dijakom športnikom nudimo prilagoditve dela, kolikor je to mogoče v okviru programa.

KAKO SE VPISATI?

Za šolsko leto 2020/2021 imamo razpisanih 84 mest za program ekonomski tehnik (vključno z dijaki športniki) in 84 mest za program tehnik elektronskih komunikacij.

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

Kandidati, ki se nameravajo v šolskem letu 2020/2021 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja morajo izpolniti prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08) in jo najkasneje do 2. aprila 2020 poslati na šolo.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, drugi kandidati pa jo posredujejo neposredno srednji šoli, osebno ali jo pošljejo po pošti na naslov: Srednja tehniška in strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska 16, 1000 Ljubljana. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.

Kandidati, ki se zadnje leto izobražujejo v tujini, in dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. aprila 2020 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili še do 25. maja 2020, vendar le, če bodo na šoli do tega datuma še prosta mesta.

Po končanem prijavnem roku, najkasneje do 8. aprila 2020, bodo znani podatki o številu prijav za vpis. Morebiten prenos prijav s šole na šolo bo možen do 23. aprila 2020. Kasnejši prenos brez upravičenih razlogov ne bo več mogoč. V primeru upravičenih razlogov za poznejši prenos prijave  je treba na ravnateljico nasloviti prošnjo, ki jo obravnavamo individualno.

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 27. maja 2020 pisno obveščeni o morebitni omejitvi vpisa, hkrati s tem obvestilom pa bodo prejeli vabilo na vpis, ki bo potekal v času od 16. do vključno 19. junija 2020, po razporedu.

Prijavljeni kandidati pridejo na vpis v terminu, ki bo naveden na vabilu, in takrat šoli predložijo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Kandidati za športne oddelke v tem času predložijo tudi dokazila, potrebna za vključitev v športni oddelek.

Prosta mesta po prvem in drugem krogu izbirnega postopka bodo do 1. julija 2020 objavljena na spletni strani MIZŠ. Šola bo do 31. avgusta 2020 še sprejemala prijave na preostala prosta mesta.

VPIS V ŠPORTNE ODDELKE

Kandidati, ki se želite vpisati v športne oddelke, to navedite na PRVI STRANI PRIJAVNICE, ob zgornjem robu prijavnice.

Prosimo vas, da navedete tudi športno panogo in klub, kjer trenirate.

Na osnovi prijavnice in izražene želje za prijavo v športni oddelek bomo z vami vzpostavili kontakt in vam na dom poslali potrebne obrazce, ki jih pripravite do vpisa. Pred vpisom ni treba pošiljati potrdil na šolo.

Za vpis v športni oddelek NE potrebujete zdravniškega potrdila.

Omejitev vpisa

V primeru, da bi se v športne oddelke prijavilo večje število dijakov, kot jih lahko sprejmemo na oddelek, bomo naredili izbor glede na:

  • v primeru nogometašev: nogometni klub (ali ima treninge tudi zjutraj),
  •  uspeh pri športu (status),
  • uspeh v OŠ

Dodatne informacije lahko dobite na tel. štev.:

01/2342 428 – Maja Granda, svetovalna delavka

ali

041 516 859 – Iztok Žižek, vodja športnih oddelkov