… spletni informativni dan

Drage učenke in dragi učenci ter starši,

v tem šolskem letu vas čaka pomembna odločitev – izbira nadaljnje šolske poti. Ker ne želimo, da ste prepuščeni iskanju odgovorov na svoja vprašanja zgolj z raziskovanjem po spletu, vam bomo predstavitev naših programov Srednje tehniške in strokovne šole pripeljali kar v vaše domove.

Dogajanje v živo

Dogodkov v živo se lahko udeležite s klikom na dogodek v spodnji razpredelnici.

Ob vključitvi v zoom vas prosimo, da se poimenujete z IMENOM in PRIIMKOM ter izklopite mikrofon in kamero.

Sreda, 17. 03. 2021

Tehnik elektronskih komunikacij

* s klikom na želeno temo/povezavo se boste povezali na videokonferenco ZOOM

15:00 – 15:45 Predstavitev programa

Program tehnik elektronskih komunikacij vam bosta predstavili profesorici Andreja Glavič in Stanka Magister.

15:45 – 17: 00 Delavnica

Prof. Lidija Babič vas bo seznanila z mikroračunalnikom Raspberry Pi in v programskem jeziku Python boste zapisali kodo za prižiganje svetečih diod. Utripale bodo v ritmu števila pi.

Ekonomski tehnik

* s klikom na želeno temo/povezavo se boste povezali na videokonferenco ZOOM

15:00 – 15:30 Predstavitev programa

Program ekonomski tehnik vam bo predstavila profesorica Mojca Gorjan.

15:30 – 16:30 Športni oddelki

Športne oddelke bosta predstavila profesorja Iztok Žižek in  Jan Zaletel.

Predstavitev SREDNJE TEHNIŠKE IN STROKOVNE ŠOLE

Srednja tehniška in strokovna šola ima kot del Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana že več kot 70 letno tradicijo na področju izobraževanja mladih za strokovno zelo različna, a hkrati povezana poklica. Skozi desetletja, sta se programa preoblikovala, modernizirala in tako tudi večkrat preimenovala. Danes izobražujemo na šoli dijake v dveh programih, programu TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ in EKONOMSKI TEHNIK.

V programu tehnik elektronskih komunikacij se dijaki naučijo vse o prenosu informacij, od telefonske govorilnice do najnovejšega omrežja 5G, interneta stvari in drugih sodobnih komunikacijskih kanalov, brez katerih si življenja ne predstavljamo več.

Je unikaten program, izvajamo ga edini v Sloveniji in zagotavlja tako zaposljivost, kot dobre možnosti za nadaljnje izobraževanje na različnih področjih.

Ekonomski tehniki pa spoznavajo delo gospodarstva, bančništvo, marketing in pošto, ki danes ni več samo prenos pisemskih pošiljk, velik poudarek pa dajemo tudi trajnostni, zeleni ekonomiji.

V programu ekonomski tehnik izvajamo tudi projekt dijak športnik ŠCPETšportni oddelki na ŠC PET, kjer dijakom, ki se hkrati ukvarjajo s tekmovalnim športom, nudimo poleg prilagoditev dela pri samem pouku, tudi veliko preventive v športu, različne delavnice, sodelujemo s športnimi psihologi, strokovnjaki za prehrano športnikov in jim v zadnjem letniku nudimo edinstven predmet menedžment v športu, kar nas loči od drugih ekonomskih šol. Vsa štiri leta imajo dijaki tudi 4 ure športne vzgoje na teden.

Ker je skrb za zdravo in športno življenje prisotna na šoli v obeh programih, se tudi v programu tehnik elektronskih komunikacij trudimo mladim športnikom pomagati pri hkratnem uspehu v športu in šoli.

Predstavitvena brošura

V programu tehnik elektronskih komunikacij se osredotočamo na rešitve sedanjosti in potrebe bodočnosti.

Pod pojmom elektronske  komunikacije si vsak najprej prestavlja mobilni telefon in računalnik. Vendar to še zdaleč ni vse. V programu se dijaki seznanijo s prenosom informacij po žičnih ali brezžičnih prenosnih medijih v različnih omrežjih in s pomočjo različnih tehnologij.

Danes imamo praktično vsi pametne telefone, s pomočjo katerih  se pogovarjamo s prijatelji, sodelujemo pri pouku v šoli preko videokonference, surfamo po medmrežju in sodelujemo v klepetu na družabnih omrežjih.  Lahko pa z njimi tudi upravljamo pametne hiše ali avto, ki ga vozimo.

Elektronske komunikacije so unikaten program, ki se izvaja samo na našem šolskem centru.

Program stalno posodabljamo. Zaradi edinstvenosti programa in hitrega razvoja tega področja je nujno sodelovanje z delodajalci in fakultetami za prilagajanje spremembam trga in zahtevam uporabnikov. Vse to zagotavljajo ključne vsebine programa in jih tehnik elektronskih komunikacij vsakodnevno uporablja tako v delovnem kot zasebnem okolju.

V programu tehnik elektronskih komunikacij ste lahko uspešni tako dekleta kot fantje!

Vsak, ki ga zanimata tehnika in logika, ki bi rad spoznal, kaj se dogaja pri prenosu informacij na različne razdalje in preko različnih prenosih medijev, je dobrodošel v našem programu.

Uspešni ste tudi dijaki športniki, saj se v sodelovanju s trenerji in starši dogovorimo o usklajevanju vaših šolskih in športnih obveznosti.

Razvijali boste veščine podjetnosti in podjetništva, saj veliko mladih sanja o lastnem podjetju in o lastnem razporejanju delovnega časa.

V okviru projekta JA Slovenija se pri modulu stroka in podjetništvo preizkusite v vlogi podjetnikov, kjer so pomembni timsko delo, organizacija, odgovornost in prilagajanje zahtevam tržišča.

Pri iskanju idej, ki jih boste uresničili v okviru svojega podjetja,  so pomembne kreativnost,  inovativnost in zavest o pomembnosti varovanja okolja, varčevanja z energijo in vstopa v brezogljično družbo.

Brez praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ne gre. Kljub temu da imamo pri večini strokovnih predmetov praktične vaje v šoli, je to nekaj povsem drugega kot pa dejanska zaposlitev v podjetju. Praktično usposabljanje pri delodajalcu se izvaja v drugem in tretjem letniku, v vsakem po en mesec. Delodajalca ti pomaga izbrati šola, lahko pa si ga, glede na svoj interes, poiščeš sam.

S sodelovanjem v projektu Erasmus+ lahko praktično usposabljanje pri delodajalcu opraviš tudi v tujini. Ob tem spoznaš državo gostiteljico, se  družiš s sovrstniki, komuniciraš v tujem jeziku in pridobiš neprecenljive izkušnje.

Z vestnim delom ti podjetje lahko ponudi tudi delo preko študentskega servisa in kasneje zaposlitev.

Zaposlitev lahko najdeš v vseh podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem, načrtovanjem, montažo in servisiranjem komunikacijskih naprav in omrežij. Lahko se preizkusiš na področju multimedije, prenosnih sistemov, optičnih komunikacij ali kot samostojni podjetnik.

Ne želiš takoj po srednji šoli v službo? Ni problema!

Z opravljeno poklicno maturo lahko nadaljuješ z izobraževanjem na vseh visokošolskih in višješolskih  programih.

Za nadaljevanje na univerzitetnih programih je treba upoštevati zahteve posameznih fakultet.

Predstavitveni letak

Besedna zveza ekonomski tehnik ti verjetno zveni znano. Morda poznaš koga, ki se izobražuje v programu ekonomski tehnik ali pa je to po poklicu. Vseeno pa ne veš povsem točno, česa se boš na naši srednji šoli učil, kaj boš znal in kakšno delo boš lahko z usvojenimi znanji opravljal.

Ekonomija je družbena veda. Kaj pa je družba? Mi vsi smo družba. Ekonomija je povezana z našimi življenji in tudi kakovostjo bivanja preko zadovoljevanja mnogih naših potreb in želja. V kolikšni meri bodo te uresničene, je odvisno od količine ustvarjenih dobrin. Največ se ustvari v gospodarstvu. Od njegove uspešnosti je odvisno tudi negospodarstvo, kot na primer zagotavljanje brezplačnega zdravstva in šolstva. V ekonomiji so področja povezana in prav vsi občutimo, če gre v kakšnem delu kaj narobe.

Kot vidiš, je ekonomija širok pojem. Prav ta širina ti bo po štirih letih izobraževanja ponudila raznolike zaposlitvene in nadaljnje študijske možnosti.

PRIDOBIL BOŠ ZNANJA …

V programu ekonomski tehnik se boš srečal s splošnoizobraževalnimi predmeti, ki jih že poznaš iz osnovne šole. Novost zate bodo strokovni oz. ekonomski predmeti. Preko njih boš spoznal delovanje gospodarstva in vseh njegovih delov. Čisto zares se boš uril v podjetništvu. Postal boš pomemben člen učnega podjetja in se skupaj s svojim sošolci lotil podjetniških izzivov.

Vseskozi se boš izpopolnjeval v komuniciranju, tako pisnem kot govornem, naučil pa se boš tudi desetprstno slepo tipkati. Uporabljati boš znal sodobno komunikacijsko opremo in računalniške programe. V svet odraslih boš vstopil pripravljen in opremljen z veščinami in znanji, ki ti bodo odpirala vrata zaposlitev na najrazličnejših področjih.

ZAPOSLITEV, LASTNO PODJETJE

Veseli te bodo v številnih podjetjih, nepogrešljiv boš v trgovini, banki, zavarovalništvu pa tudi v javni upravi in uradih. Prav povsod bodo cenili tvojo vsestranskost. Opremljen boš z znanji in veščinami, ki ti bodo omogočale, da morda ustanoviš kar svoje lastno podjetje.

 V  življenju lahko postaneš še vse!

Predstavitveni letak

Na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije imamo dobro razvit model izobraževanja športnikov, ki dijakom in dijakinjam v programu ekonomski tehnik omogoča napredek na izobraževalnem in športnem področju.

Šola je dobitnik certifikata Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Namen certifikata je prepoznati okolja in izobraževalne institucije, ki omogočajo prilagojeno izobraževanje športnikov.

Delo v športnih oddelkih temelji na celostni obravnavi dijaka športnika,  kar zagotavljamo s sodelovanjem športnika, športnega koordinatorja, staršev, trenerja, svetovalne službe, učiteljskega zbora in zdravstvene stroke.

Dijakom športnikom nudimo:

  • večje število ur športne vzgoje,
  • vsebinsko prilagojene ure športne vzgoje, katerih namen je preventiva in podpora trenažnemu procesu v klubu,
  • prilagojen urnik za boljše usklajevanje šole in športa,
  • športnega koordinatorja, ki tesno sodeluje z razrednikom in drugimi deležniki v procesu šolanja,
  • delavnice, ki so nujne pri izgradnji dijaka športnika (športna psihologija, prehrana, doping),
  • modul, to je učni predmet menedžment v športu,
  • možnost opravljanja raziskovalne naloge na področju športa.

Dijaki in dijakinje tekmujejo v šolskih športnih tekmovanjih na regionalni in državni ravni in prihajajo iz ekipnih in individualnih športov.

Pri našem delu s športniki sodelujemo tudi s partnerskima organizacijama Nogometna zveza Slovenije in Rokometna zveza Slovenije, pri skupnem projektu fantovskega in dekliškega nogometnega razreda in rokometnega razreda, v sodelovanju z Gimnazijo šiška.

Več o nogometnih razredih si lahko preberete na spodnjih povezavah:

http://www.nzs.si/Nogomet_za_vse/Igrisce/Nogometni_razred_NZS

Predstavitvena letaka

Za šolsko leto 2021/2022 imamo razpisanih 84 mest za program ekonomski tehnik (vključno z dijaki športniki) in 56 mest za program tehnik elektronskih komunikacij. Razpis za vpis je v elektronski obliki objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

2. april 2021

Je po rokovniku za vpis v prvi letnik v šolskem letu 2021/2022 zadnji rok za oddajo prijavnic za vpis v srednje šole.

Kandidati, ki se nameravajo v šolskem letu 2021/2022 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja natisnejo in izpolnijo prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08), ki jo najdejo na spletni strani eUprave (povezava: eUprava) ali jo dobijo v svetovalni službi svoje osnovne šole.

Predvideva se, da bo vpis v tem šolskem letu potekal tako, da bodo prijavnice devetošolcev lahko zbirali v svetovalnih službah osnovnih šol in jih posredovali srednjim šolam, v primeru poslabšanja epidemioloških razmer pa vas prosimo, da spremljate obvestila MIZŠ, svetovalnih služb OŠ ter obvestila na naši spletni strani.

Kandidati, ki bi želeli prijavnice poslati individualno ali trenutno ne obiskujejo devetega razreda in prijavnice ne morejo oddati na svoji osnovni šoli, jo bodo lahko poslali priporočeno (NE s povratnico) na naslov šole: Srednja tehniška in strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.

22. aprila 2021

Do tega datuma je možen prenos prijav s šole na šolo. Kasnejši prenos prijav je po pravilniku omogočen le iz utemeljenih razlogov s sklepom ravnatelja.

Do 2. aprila 2021 morajo prijave oddati vsi učenci, ki se želijo v naslednjem šolskem letu vpisati v prvi letnik, tudi tisti, ki še niso opravili preizkusov nadarjenosti. To pa ne velja za tiste učence, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini in dijake, ki želijo v naslednjem šolskem letu zamenjati srednješolski program. Ti kandidati se lahko prijavijo še do 25. 5. 2021. Prijavijo se lahko v vse programe, ki nimajo omejitve vpisa.

21. maja 2021, bodo znani podatki o številu prijav za vpis in morebitne omejitve vpisa. Ministrstvo jih bo objavilo na svoji spletni strani.

27. maja 2021

Vsi prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o poteku prvega kroga vpisa ter morebitni omejitvi vpisa.

16.-21. junij 2021

Bo potekal vpis v 1. letnik.

Kandidati za športne oddelke v marcu ne predlagajo dokazil o izpolnjevanju športnih pogojev.  Dokazila, potrebna za vključitev v športni oddelek predložijo junija ob vpisu.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo do 21. junija tudi vpisani.

V primeru omejitve vpisa, bodo imeli neizbrani kandidati do 24. junija 2020 čas, da bodo rangirali do deset šol, ki bodo imele še prosta mesta. Drugi krog vpisa bo izveden do 29. junija 2021, do 30. junija 2021 pa bodo razporejeni kandidati tudi vpisani na srednjih šolah.

Prosta mesta po prvem in drugem krogu izbirnega postopka bodo do 1. julija 2021 objavljena na spletni strani MIZŠ. Šola bo do 31. avgusta 2021 še sprejemala prijave na preostala prosta mesta.


Dodatne informacije o vpisu lahko dobite pri šolskih svetovalnih delavkah

  • Ekonomski tehnik

Maja Granda
T: 01/ 23 42 428
M: 051/ 698 552

  • Tehnik elektronskih komunikacij

Alenka Rakun
T: 01/ 23 42 401
M: 051/ 698 498


VPIS V ŠPORTNE ODDELKE

Kandidati, ki se želite vpisati v športne oddelke, to navedite na PRVI STRANI PRIJAVNICE, ob zgornjem robu prijavnice.

Prosimo vas, da navedete tudi športno panogo in klub, kjer trenirate.

Na osnovi prijavnice in izražene želje za prijavo v športni oddelek bomo to upoštevali pri pripravi gradiv in vam pred vpisom posredovali potrebne obrazce, ki jih pripravite do vpisa. Pred vpisom ni treba pošiljati potrdil na šolo.

Za vpis v športni oddelek NE potrebujete zdravniškega potrdila.

V primeru omejitve vpisa v program, se izbor naredi v skladu z veljavnim pravilnikom in navodili MIZŠ, kjer se v prvi vrsti upošteva učni uspeh v 7., 8. in 9. razredu OŠ.


Dodatne informacije o vpisu v športne oddelke

Maja Grandasvetovalna delavka
T: 01/2342 428
M: 051 698 552

Iztok Žižekvodja športnih oddelkov
iztok.zizek@scpet.si