Drage devetošolke in devetošolci, spoštovani starši,

obveščamo vas, da smo v prvem prijavnem roku na šolo prejeli naslednje število prijav za vpis v prvi letnik za šolsko leto 2022/2023:

Število razpisanih mest Število prijav
Ekonomski tehnik

84

102

Tehnik elektronskih komunikacij

56

37

Prenos prijav je možen do 25. 4. 2022, ne glede na trenutno število prijavljenih kandidatov.

Do 20. 5. 2022 se v program tehnik elektronskih komunikacij, kjer imamo še prosta mesta, lahko prijavijo dijaki, ki se želijo v naslednjem šolskem letu preusmeriti v drug program ali v oba programa učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini.

Ker imamo za program ekonomski tehnik prijavljenih več kandidatov, kot imamo razpisanih mest, vas obveščamo o trenutnem stanju točk prijavljenih kandidatov glede na ocene 7. in 8. razreda.

več kot 110 5
100 -109 15
90 – 99 27
80 – 89 36
70 – 79 13
Manj kot 70 6

Upamo, da vam bo ta informacija pomagala pri odločitvi, da se tisti, ki se prepoznate v skupinah z manj točkami, v zadnjih dneh osnovne šole še malo potrudite, da ne izgubite zagona in se pripravite na morebitno omejitev vpisa za program ekonomski tehnik.

Informacija o omejitvi vpisa bo znana 24. 5. 2022.

O morebitnih spremembah stanja prijav in o samem postopku vpisa vas bomo sproti obveščali.

Več informacij pa lahko dobite tudi v svetovalni službi, na tel. št.:

01/ 23 42 428 oz. 051 698 522, Maja Granda
01/23 42 401 oz. 051 698 498, Alenka Rakun

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje s prijavo na našo šolo.