Razpored dopolnilnih izpitov – prvi rok

Ponedeljek, 29. 06.2020

Predmet

Prostor Izpraševalec/ka Član/ica
izpitne komisije
Ura
ANGLEŠČINA učilnica 103 Daša Orešnik Peter Koščak 8:00
SODOBNO GOSPODARSTVO učilnica 202 Marta Fister Mojca Gorjan 8:00
SODOBNO GOSPODARSTVO učilnica 202 Mojca Gorjan Marta Fister 8:40
ŠPORTNA VZGOJA telovadnica Matjaž Plesec Jan Zaletel 8:00

Torek, 30. 06. 2020

Predmet Prostor Izpraševalec/ka Član/ica
izpitne komisije
Ura
INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM računalniška učilnica 1 Dino Islambegović Jan Luzar 8:00
PRENOSNI SISTEMI in INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM računalniška učilnica 1 Jan Luzar Dino Islambegović 8:40
SLOVENŠČINA učilnica 103 Miranda Pleničar Srđan Vuković 8:00
KOMERCIALNO POSLOVANJE učilnica 104 Estera Kolarić Rok Mencej 8:00

Razpored popravnih izpitov – prvi rok

Četrtek, 02. 07. 2020

Predmet Prostor Izpraševalec/ka Član/ica
izpitne komisije
Ura
ANGLEŠČINA učilnica 103 Daša Orešnik Petra Metul 8.20 (pisno)

10.00 (ustno)

ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI učilnica 8 Andreja Glavič Gregor Rakef 8:00
KEMIJA učilnica 103 Petra Metul Daša Orešnik 8:00
MATEMATIKA učilnica 4 Marko Dolenšek Valentina Ločniškar 8.00 (pisno)

10.00 (ustno)

MENAGEMENT učilnica 101 Peter Koščak Plesec Matjaž 8:00
POSTAVITEV LOKALNEGA TK IN  RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA učilnica 14 Stanka Magister Dino Islambegović 8:00
SLOVENŠČINA učilnica 105 Majda Deržič Katarina Valič 8.00 (pisno)

10.00 (ustno)

SLOVENŠČINA učilnica 105 Katarina Valič Majda Deržič 8.00 (pisno)

10.00 (ustno)

SLOVENŠČINA učilnica 104 Miranda Pleničar Katja Klemenčič Lajovec 8.00 (pisno)

10.00 (ustno)

SODOBNO GOSPODARSTVO učilnica 203 Marta Fister Matjaž Ternovec 8:20
ŠPORTNA VZGOJA telovadnica Plesec Matjaž Peter Koščak 8:20
UPRAVLJANJE S PROGRAMIRLJIVIMI NAPRAVAMI učilnica 14 Dino Islambegović Stanka Magister 9:40
ZGODOVINA učilnica 203 Matjaž Ternovec Marta Fister 8:00

Petek, 03. 07. 2020

Predmet Prostor Izpraševalec/ka Član/ica

izpitne komisije

Ura
ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI računalniška učilnica 1 Andreja Glavič Dino Islambegović 8:00
FINANČNA MATEMATIKA učilnica 203 Darko Rupret Matjaž Napokoj 8:00
IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN KOMUNIKACIJSKIH INSTALACIJ učilnica 8 Anže Rakovec Katarina Dea Žetko 8:00
MATEMATIKA učilnica 105 Valentina Ločniškar

 

Milan Casagrande 8:00
PRENOSNI SISTEMI in INFORMATIKA S TEHNIČNIM KOMUNICIRANJEM in POSTAVITEV LOKALNEGA TK IN  RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA učilnica 14 Jan Luzar Stanka Magister 8:40
SLOVENŠČINA učilnica 104 Majda Deržič Vesna Janežič 8.00 (pisno)

10.00 (ustno)

SLOVENŠČINA učilnica 104 Vesna Janežič Majda Deržič 8.00 (pisno)

10.00 (ustno)

TRAJNOSTNI RAZVOJ GOSPODARSTVA učilnica 203 Matjaž Napokoj Darko Rupret 8:20
UPRAVLJANJE S PROGRAMIRLJIVIMI NAPRAVAMI računalniška učilnica 1 Dino Islambegović Andreja Glavič 8:20
ZGRADBA SISTEMOV IN OMREŽIJ in MONTAŽA TK OMREŽIJ učilnica 14 Stanka Magister Jan Luzar 8:00