Učiteljski zbor 2022/23

Učitelj Izobraževalni program Predmeti/strokovni moduli, razrednik, športni koordinator Elektronska pošta
Bešlič Marko TEK OMU, KOM, PLT marko.beslic@scpet.si
Bobnar Brina EKT, TEK SLO, ADR

razrednik 2.D, športna koordinatorica v razredih TEK

brina.bobnar@scpet.si
Čičak Stipan EKT MAT stipan.cicak@scpet.si
Dolenšek Marko EKT, TEK MAT

razrednik 2.E

marko.dolensek@scpet.si
Florjančič Aleš EKT ŠVZ, PŠ ales.florjancic@scpet.si
Glavič Andreja TEK ELE, SIP

razrednik 4.D

andreja.glavic@scpet.si
Godec Ana EKT PPO, POP, FPO, SOG

razrednik 2.C

ana.godec@scpet.si
Gorjan Mojca EKT SOG mojca.gorjan@scpet.si
Islambegović Dino TEK PRO, ITK, dino.islambegovic@scpet.si
Ivančič France EKT NEM, STN

razrednik 4.A

france.ivancic@scpet.si
Janežič Vesna EKT, TEK SLO, SOC, ADR

razrednik 3.E

vesna.janezic@scpet.si
Kolarič Estera EKT KPO, POP, PPO, SOG, BPO

razrednik 1.B

estera.kolaric@scpet.si
Korade Šobar Maja EKT, TEK UME maja.korade-sobar@scpet.si
Koščak Peter EKT PKO, PPO, MEN peter.koscak@scpet.si
Koštomaj Rok EKT ANJ

razrednik 3.B

rok.kostomaj@scpet.si
Leban Trojar Zoran EKT EKP, MŠP, POP zoran.leban-trojar@scpet.si
Ločniškar Valentina EKT, TEK MAT

razrednik 1.A

valentina.locniskar@scpet.si
Marčič Renata EKT, TEK PSI, ADR renata.marcic@scpet.si
Mencej Rok EKT PKO, POP, KOM

razrednik 1.C

rok.mencej@scpet.si
Metul Petra EKT, TEK KEM, MEL

razrednik 4.E

petra.metul@scpet.si
Milek Jasna EKT BIO jasna.milek@scpet.si
Mlinšek Matjaž TEK INŠ, PSN, TKS, EPR

razrednik 1.E

matjaz.mlinsek@scpet.si
Napokoj Matjaž EKT, TEK GEO, ZGO, ADR

razrednik 4.C

matjaz.napokoj@scpet.si
Orešnik Finžgar Daša EKT, TEK ANJ, ANJ1

razrednik 4.B

dasa.oresnik@scpet.si
Pleničar Miranda EKT, TEK SLO, TSL miranda.plenicar@scpet.si
Plesec Ana EKT PLG, NTR, PKO, KOM

razrednik 2.B

ana.plesec@scpet.si
Plesec Matjaž EKT, TEK ŠVZ, PŠ matjaz.plesec@scpet.si
Porčić Denial EKT, TEK POP, ITK, KOM denial.porcic@scpet.si
Primožič Petra EKT, TEK ŠVZ, PŠ petra.primozic@scpet.si
Rakef Gregor TEK PSN, BKO, MTK, SMT

razrednik 3.D

gregor.rakef@scpet.si
Ravnik Vida TEK ANJ vida.ravnik@scpet.si
Rupret Darko EKT FMA darko.rupret@scpet.si
Sever Žižek Ksenija EKT EKP, PPO

razrednik 3.A

ksenija.sever-zizek@scpet.si
Ternovec Matjaž EKT, TEK ZGO, SOC, ADR matjaz.ternovec@scpet.si
Valič Katarina EKT, TEK SLO

razrednik 2.A

katarina.valic@scpet.si
Vuković Srđan EKT POP, SOG, FMA, ZAV

razrednik 3.C

srdzan.vukovic@scpet.si
Zaletel Jan EKT, TEK ŠVZ, PŠ jan.zaletel@scpet.si
Zver Sonja EKT NEM sonja.zver@scpet.si
Žagar Gregor EKT, TEK MAT, FIZ

razrednik 1.D

gregor.zagar@scpet.si
Žetko Katarina Dea EKT, TEK ANJ, ANJ1 katarinadea.zetko@scpet.si
Žižek Iztok EKT, TEK ŠVZ, PŠ iztok.zizek@scpet.si