Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Za vpis novincev v šolskem letu 2023/2024 smo izvedli prvi krog izbirnega postopka.

Spodnja meja točk, potrebnih za sprejem v program EKONOMSKI TEHNIK je 125 točk.
Sprejeti so vsi kandidati, ki so dosegli tako in višje število točk. V prvem krogu smo sprejeli 81 novincev.

Spodnja meja točk, potrebnih za vpis v program TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ je 104 točke.
Sprejeti so vsi kandidati, ki so dosegli tako in višje število točk. V prvem krogu smo sprejeli 54 novincev.

Kandidate, ki niso dosegli dovolj točk in bodo udeleženi v drugem krogu izbirnega postopka, bomo poklicali po telefonu in jih osebno povabili v šolo. Z njimi bomo izpolnili rang lestvico za drugi krog.

Kandidati lahko v drugem krogu, če želijo, ponovno rangirajo tudi našo šolo. Za drugi krog imamo prostih 9 mest v programu Ekonomski tehnik in 6 mest v programu Tehnik elektronskih komunikacij.

Vsi sprejeti kandidati bodo sklepe o sprejemu in potrdila o vpisu, skupaj s položnicami za učbeniški sklad in dijaške izkaznice, prejeli po pošti v začetku naslednjega tedna.

Želimo vam lepe počitnice.

Alenka Rakun in Maja Granda, svetovalna služba STSŠ ŠC PET