Spoštovani dijaki in starši,

pošiljamo vam povezavo do spletnega vprašalnika, s katerim želimo pridobiti informacijo o zadovoljstvu z našo šolo. Gre za raziskavo, v katero je vključenih več slovenskih srednjih šol in gimnazij, ki želijo izvedeti, kako so različni deležniki – dijaki, njihovi starši in zaposleni – zadovoljni z delovanjem njihove šole.

Povezava do spletnega vprašalnika:

Rezultati projekta bodo ravnateljem in zaposlenim na šoli služili kot orodje za boljše razumevanje šolske skupnosti ter njenih močnih področij kot tudi področij, na katerih so potrebne izboljšave. Le na podlagi iskrene povratne informacije s strani tistih, ki našo šolo poznajo najbolje, smo lahko učinkoviti pri vzpostavljanju šolskega okolja, ki bo vzpodbudno za učenje in delo.

Da bi zagotovili nepristranskost in objektivnost raziskave, se le-ta izvaja pod vodstvom zunanjih izvajalcev – strokovnjakov na področju družboslovnega raziskovanja. V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila glede projekta, ali bi želeli izraziti svoje mnenje o projektu, se lahko obrnete na ekipo Šolskega barometra (http://www.solski-barometer.si).

Prosimo vas, da anketni vprašalnik izpolnite najkasneje do 15. maja 2020.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.