ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA DIJAKI DIJAKOM ZA VARNO MOBILNOST IN OBISK PREDSTAVNIKOV POLICIJE

S koncem šolskega leta 2020/21 se uspešno zaključuje vseslovenski projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost, v katerem je že od samega začetka leta 2017 sodelovala tudi naša Srednje tehniška in strokovna šola. V triletnem trajanju projekta je sodelovalo posredno in neposredno okrog 400 dijakov naše šole ter več kot 10 javnih in zasebnih partnerjev s Policijo na čelu.

Na zaključnem dogodku na šoli 9. 6. 2021 so bili prisotni poleg vodstva, direktorice gospe Marjane Plukavec in ravnateljice STSŠ gospe Simone Zupančič, še predstavniki policije z g. Stanislavom Vrečarjem, namestnikom generalnega direktorja policije, ter oba mentorja g. Milan Casagrande (vodja projekta) in g. Srđan Vuković. S skupno zahvalo, obujanjem lepih spominov na uspešno sodelovanje ter pogostitvijo gostov smo izrazili hvaležnost, da smo postali pomemben člen zagotavljanja preventivnih aktivnosti in ambasadorji varnosti v cestnem prometu v našem okrožju.

S sloganom »Skupaj z vami smo na varni strani« se želimo še enkrat iskreno zahvaliti za uspešno medsebojno sodelovanje z dijaki, našim vodstvom, partnerji ter Policijo, s katero bomo v bodoče gradili varno mobilnost še naprej.

Ravnateljica STSŠ

Simona Zupančič

 

Vodji projekta: Milan Casagrande in Srđan Vuković

 

 

Ravnateljica STSŠ Simona Zupančič izroča umetniško grafiko namestniku generalnega direktorja policije g. Stanislavu Vrečarju

 

Zloženke z zahvalnim besedilom in majhno umetniško grafiko