V četrtek, 27. 10. 2022, so se naši dijaki udeležili 4. inovacijskega kampa Junior Achievement, ki je potekal v organizaciji Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih v sodelovanju s podjetjem ZEOS in zavodom Znanost na cesti.

Dogodka se je udeležilo 109 dijakov iz 15 šol(Živilska šola BIC Ljubljana, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije Celje, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja šola za strojništvo in lesarstvo, Šolski center Škofja Loka, Šolski center Ptuj, Biotehniški center Naklo, Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Gimnazija Franca Miklošiča in Srednja šola Slovenska Bistrica). Dijake je podpiralo 15 učiteljev in 14 strokovnih mentorjev. Naše dijake je spremljala mentorica Andreja Glavič.

Namen letošnjega kampa je bilo spodbujanje inovativnosti med dijaki in vzpostavljanje novih prijateljskih vezi. S tem namenom so dijake razporedili v mešane skupine in jim pripravili podjetniški izziv, ki so ga razvijali s pomočjo poslovnega modela Canvas in pripravili predstavitev v programu Jamboard.

Izziv je bil oblikovan takole:
Kako bi na inovativen način električne in elektronske aparate ali njihove sestavne dele in materiale, iz katerih so narejeni, čim daljši čas ohranili v uporabi oziroma povečali njihovo izkoriščenost?

Z namenom, da bi dijaki čim bolje rešili svoj izziv, so jih podprli z vsebinami krožnega gospodarstva in odpadne elektronke opreme po metodi Girls Go Circural. Vsebine sta pripravila Borut Bernat (ZEOS) in Maja Juršič (ZZSPM).

Dijaki so bili deležni tudi komunikacijskega treninga, ki ga je pripravila ekipa Znanost na cesti.

Prav tako so lahko udeleženci izglasovali svojo najboljšo idejo kampa. Izbrali so skupino iReapir, Popravi sam. Razvili so idejo izdelave aplikacije, ki bi imela pripravljene tutoriale za popravilo različnih e-naprav, kar bi ohranjalo dajšo življensko dobo vsake e-naprave.

Ob koncu dneva so dijaki svoje predstavitve predstavili, pri čemer jih je ocenjevala tričlanka komisija:
– Petra Jenuš (Zavod Znanost na cesti)
– Borut Bernat (ZEOS d.o.o.)
– Tomaž Kern (Reusable Tehnologies d.o.o.).

Kar trije naši dijaki so bili člani zmagovalnih ekip.
Čestitke mentorici in dijakom za 1. in 3. mesto!