Spoštovani,
šola omogoča dijakom 1., 2., 3. in 4. letnika, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola in je priloga tega obvestila. Možna je izposoja samo celotnega kompleta izbranih učbenikov. Posameznih učbenikov ne izposojamo. Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Poravnali ga boste z računom, ki ga prejmete na podlagi vašega naročila.

Dijaki in starši, letošnjih 2. in 3. letnikov, ste prejeli naročilnico na učbeniški sklad preko eAsistenta. Starši dijakov letošnjih 1. letnikov morate izpololniti fizično prijavnico na učbeniški sklad, ki se nahaja v tem prispevku in jo posredovati skrbnici učbeniškega sklada Evi Dobrič.

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti. V primeru, da so učbeniki poškodovani, uničeni ali da jih dijak ne vrne, se ob koncu šolskega leta zaračuna odškodnina.

Dodatne informacije dobite na spletni strani šole (http://www.scpet.si) pod zavihkom Knjižnica, rubrika Učbeniki ali na tel. št. 01/2342-414 in e-naslovu eva.dobric@scpet.si.

Učbeniške komplete bodo dijaki prevzeli konec šolskega leta.

Vse preostale delovne zvezke in učbenike, ki niso v učbeniškem skladu, lahko kupite v knjigarnah ali naročite preko spletnih naslovov različnih založb, ki bodo objavljeni na spletni strani šole.

Povezava na Učbeniški sklad.

Skrbnica učbeniškega sklada: Eva Dobrič