SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2021-2022 IN SEZNAM ZALOŽB, KI PONUJAJO UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE PO PRIPRAVLJENEM SEZNAMU NAŠE ŠOLE

Spoštovani dijaki in starši,

 

za novo šolsko leto smo za vas pripravili seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki ga dobite na spodnji povezavi:

https://www.scpet.si/knjiznica/srednja-sola-ucbeniki/.

 

Seznam učbenikov, ki so v učbeniškem skladu in seznam založb, ki ponujajo učbenike in delovne zvezke po pripravljenem seznamu naše šole pa lahko dobite na spodnji povezavi:

https://www.scpet.si/knjiznica/ucbeniski-sklad/.

 

Želim vam lepe počitnice!

Maja Zorič Bolfek