CENIK

CENIK ŠOLNINE ZA IZOBRAŽEVANJE Cisco (CCNA)
vse cene so navedene v EUR.

ŠTUDENTI IZREDNEGA ŠTUDIJA,
DIPLOMANTI in OSTALI
Izvajanje modulov:M1M2M3M4
Šolnina za samoplačnike
(možnost plačila na 5 obrokov)
315,00315,00315,00315,00
Če je plačnik delovna organizacija
(DDV je vključen)
600,00600,00600,00600,00
Za študente rednega študija (s statusom) je izobraževanje brezplačno
S študentom se sklene pogodba za posamezni modul. Študent se obveže obiskovati predavanja/vaje z najmanj 70% prisotnostjo, v nasprotnem primeru plača znesek šolnine po veljavnem ceniku! Pri izbiri študentov iz 1. letnika imajo prednost študenti ki so končali srednjo šolo – smer elektrotehnika. Pri izbiri študentov iz 2. letnika imajo prednost tisti, ki so do izteka prijave zbrali večje število KT v času študija.

PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Samoplačnik se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta).