Predstavitveni video ŠC PET

Uprava, referati višje strokovne šole in sejna soba

Splošne predavalnice

Računalniške učilnice

Učilnice za izvajanje laboratorijskih vaj

Knjižnica in prostori za samostojno delo