Predavatelji – Ekonomist

Predavatel/icae-naslovPredmetredni ali izredniKonzultacije/Tutorstvo
mag. Maja Benko, univ. dipl. mat.maja.benko@triglav.siOAMredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, pred ali po predavanjih.
Jana Bergant, univ. dipl. org. inf.Jana.bergant@gmail.comINFredni/izredniPo predhodnem dogovoru s preko e- pošte.
Hilda Dijak, univ. dipl. ped.hilda.dijak@gmail.comPOKizredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
Lovro Dretnik, prof. mat., spec.lovro.dretnik@guest.arnes.siPMSizredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
Vinko Filipič, univ. dipl. ekon.vinko.filipic@guest.arnes.siTRŽredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, brez najave samo po predavnih.
dr. Mateja Gorenc, univ. dipl. mat.mateja.gorenc@gmail.comPMSredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
Snežana Groznik, dipl. ekon.grozniksnezana@gmail.comTBP/PZVredni/izredniKonzultacije preko e-pošte.
Tina Turk Hafner, univ. dipl. polit.tina.turk-hafnar@vzajemna.siOZVredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
mag. Peter Filip Jakopič, univ. dipl. ekon.peter.jakopic@triglav.siZEKredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, pred ali po predavanjih.
Mile Jovanovski, univ. dipl. ekon.mile.j555@gmail.comPROredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
mag. Božena Kramar, univ. dipl. ekon.kramarbozena@gmail.comTBPredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, brez najave samo po predavanjih.
Uroš Ledinek, mag. poslovnih veduledinek@gmail.comUFTredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
mag. Nataša Novak Ipavec, univ. dipl. ekon.natasa.novakipavec@scpet.siEKNredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, pred ali po predavanjih.
Emil  Novak, univ. dipl. inž. teh. prom.emil.novak@hotmail.comVLPredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
Tomaž Ocepek, univ. dipl. org.tomaz@micom.siINFredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, ali Moodle.
mag. Vesna Petričevič, univ. dipl. ekon.vesna.petricevicc@gmail.comPOKredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, pred ali po predavanjih.
mag. Ludvik Pevec, univ. dipl. inž. teh. prom.ludvik.pevec@gmail.comTME/TASredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
mag. Darko Pirtovšek, univ. dipl. inž. rud.darko.pirtovsek@gust.arnes.siPOLredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte v Moodle.
Saša Plemenitaš, univ. dipl. ekon.sasaplemenitas@gmail.comOVEredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
mag. Marija Podbregar, univ. dipl. ekon.mari.podbregar@gmail.comUZAredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte v Moodle.
dr. Helena Povše, univ. dipl. ekon.helenapovse@yahoo.comEKN/OPFredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
mag. Darko Rupret, univ. dipl. org. deladarko.rupret@guest.arnes.siOMPredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, ob petkih (8.00, kabinet PUD 1. nadstropje).
mag. Gregor Sakovič, univ. dipl. ekon.gregor.sakovic@scpet.siFTRredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, pred ali po predavanjih.
mag. Mojca Skok, univ. dipl. org.mojca.skok@siol.netUZKredni/izredniEno uro pred predavanji, vsako prvo sredo v mesecu.
mag. Jožica V. Srakar, univ. dipl. ekon.vjozica@gmail.comDPOredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
Dejan Srše, univ. dipl. prav.dejan.srse@gmail.comPPRredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
Jernej Štesl, univ. dipl. prav.jernej.stesl@gmail.comOZVredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.
dr. Urška Vidmar, univ. dipl. prof. angl.urska.vidmar@scpet.siPTJ-aredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, pred ali po predavanjih.
dr. Tina Vukasovič, univ. dipl. ekon.tina.vukasovic@mfdps.siTRŽredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte, pred ali po predavanjih.
Janez Zavrl, univ. dipl. prav.janez.zavrl@guest.arnes.siPPRredni/izredniKonzultacije preko e- pošte.
mag. Igor Žvokelj, univ. dipl. ekon.igor.zvokelj@gmail.comBNČredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e- pošte.