Predavatelji – Ekonomist

Predavatelj/icakontaktpredmetredni/izrednikonzultacije/tutorstvo
Jana Bergant univ. dipl. org. inf.jana.bergant@gmail.comINFredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
mag. Jožica V. Srakar, univ. dipl. ekonvjozica@gmail.comDPOredni/izredniKonzultacije dogovorite z predavateljico preko e- pošte.
Hilda Dijak, univ. dipl. ped.hilda.dijak@gmail.comPOKizredniPred in po predavanju, s predhodno najavo vsaj en dan prej po e- pošti.
Lovro Dretnik, prof. mat., spec.lovro.dretnik@guest.arnes.siPMSizrednipo predhodni najavi preko e-pošte
Vinko Filipič, univ. dipl. ekon.vinko.filipic@guest.arnes.siTRŽredniPred predavanji s predhodno najavo, po predavanjih brez najave. Po končanih predavanjih b predhodni uskladitvi termina po e-pošti.
dr. Mateja Gorenc, univ. dipl. mat.mateja.gorenc@gmail.comPMSrednipo predhodni najavi preko e-pošte
Snežana Groznik, dipl. ekn.grozniksnezana@gmail.comTBPredni/izredniKonzultacije preko e- pošte.
Saša Plemenitaš,
univ. dipl. ekon.
sasaplemenitas@gmail.comOVEredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko e-pošte.
mag. Božena Kramar, univ. dipl. ekon.kramarbozena@gmail.comTBPredni/izredniPred ali po predavanjih, po predhodni najavi po e pošti ali osebno na predavanjih.
Uroš Ledinek, mag. poslovnih veduledinek@gmail.comUFTredni/izredniKonzultacije dogovorite z predavateljem preko e-pošte.
mag. Nataša Novak Ipavec univ. dipl. ekon.natasa.ipavec@scpet.siEKNredniPred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Emil Novak, univ. dipl. inž. teh. prom.emil.novak@hotmail.comVLPredni/izredniPo predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
Tomaž Ocepek univ. dipl. org.tomaz@micom.siINFredni/izredniPo predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali preko Moodla.
mag. Vesna Petričevič, univ. dipl. ekon.vesna.petricevicc@gmail.comPOKredni/izredniPo predhodni najavi na e-naslov pred ali po predavanju.
mag. Darko Pirtovšek, univ. dipl. inž. rud.darko.pirtovsek@guest.arnes.siPOLredni/izredniPred in po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte na e-naslov v spletni učilnici.
mag. Marija Podbregar, univ. dipl. ekon.mari.podbregar@gmail.comUZAredni/izredniPred in po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte na e-naslov v spletni učilnici.
dr. Helena Povše, univ. dipl. ekon.helenapovse@yahoo.comEKN/OPFredni/izredniPred in po predavanjih po predhodni najavi po e pošti.
mag. Darko Rupret, univ. dipl. org. deladarko.rupret@guest.arnes.siOMPredni/izredniKonzultacije vsak petek ob 8.00, po predhodni najavi preko elektronske pošte v prostorih PUD (1.nadstropje)
mag. Gregor Sakovič, univ. dipl. ekon.gregor.sakovic@scpet.siFTRredni/izredniPred ali po predavanjih po predhodni najavi po e-pošti.
mag. Erih Skočir, univ. dipl. inž. el.erih.skocir@resis.siINF, PDOredni/izredniPo predhodnem dogovoru s predavateljem preko foruma, bloga, elektronske pošte ali spletne učilnice.
mag. Mojca Skok, univ. dipl. org.mojca.skok@siol.netUZKredni/izredniVsako prvo sredo v mesecu 1 uro pred predavanjem.
Dejan Srše, univ. dipl. prav.dejan.srse@gmail.comPPRredniV kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
mag. Peter F. Jakopič, univ. dipl. ekon.
peter.jakopic@triglav.siZEKredni/izredniPred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Jernej Štesl, univ. dipl. prav.jernej.stesl@gmail.comOZVredni/izredniPo predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
mag. Maja Benko, univ. dipl. mat.OAMredni/izredniPred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Damjana Trtnik, univ. dipl. ekon.damjana.trtnik@gmail.comPZV, OZVredni/izredniV kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
Tina Turk Hafner univ. dipl. polit.tina.turk-hafnar@vzajemna.siOZVredni/izredniPo predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
dr. Urška Vidmar, univ. dipl. prof. angl.vidmar_urska@hotmail.comPTJ-aredniPred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
dr. Tina Vukasović, univ. dipl. ekon.tina.vukasovic@mfdps.siTRŽredniPred ali po predavanjih, po predhodni najavi preko e-pošte.
Janez Zavrl, univ. dipl. prav.janez.zavrl@guest.arnes.siPPRredni/izredniKonzultacije preko e-pošte.
mag. Igor Žvokelj, univ. dipl. ekon.igor.zvokelj@gmail.comBNČredni/izredniPo predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.