Sodelujemo s številnimi institucijami

Z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje
– sodelovanje v projektih prenove študijskih programov, sodelovanje z ministrstvom v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol, sodelovanje v raznih delovnih telesih in v interesu višjih strokovnih šol.
S Telekomom Slovenije d.d., Pošto Slovenije d.o.o. in Javnim zavodom RTV Slovenija:
– sodelovanje v projektih prenove študijskih programov, sodelovanje na področju izvajanja študijskih programov (predavatelji), sodelovanju na področju praktičnega izobraževanja študentov, donacije.
S Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani:
– sodelovanje z laboratorijem za telekomunikacije, sporazum o izvajanju lokalne akademije Cisco (CCNA), sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.
S Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru:
– sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

S Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu:
– sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

S Fakulteto za management v Kopru:
– sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Visoko šolo za podjetništvo v Piranu:
– sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Visoko šolo za upravljanje in poslovanje v Novem mestu:
– sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Zavodom za zaposlovanje:
– sodelovanje pri poklicnem usmerjanju študentov in izobraževanju brezposelnih, posredovanje podatkov.
S Statističnim uradom RS:
– posredovanje podatkov o študentih in predavateljih, posredovanje podatkov o uspešnosti študentov pri študiju.
S Centrom za korekcijo sluha in govora:
– sodelovanje pri pomoči študentom z okvarami sluha, sodelovanje pri zagotavljanju strokovne pomoči za študente z okvarami sluha in govornimi težavami.
Z lokalno skupnostjo Ljubljana-Moste:
– sodelovanje pri svečani podelitvi diplom diplomantom VSŠ.

Z višjimi strokovnimi šolami v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol:
– načrtovanje programov, izvajanje programov, načrtovanje vpisa, vpisnih pogojev, mreža šol ipd.

S številnimi podjetji in zavodi, ki nudijo praktično izobraževanje študentom.