SAP ERP Akademija

SAP-WWW

SAP SE je podjetje z več desetletno zgodovino in kot svetovna korporacija danes, je SAP v središču poslovno tehnološke revolucije, saj je na globalnem trgu vodilni ponudnik poslovnih programskih rešitev, prisoten v številnih državah sveta, od 1999 dalje tudi v Sloveniji. Rešitve SAP pomagajo organizacijam poenostaviti vse bolj kompleksno poslovanje, ustvarjati nove priložnosti za inovacije in rast, in kot take pomembne pri digitalni transformaciji. SAP je izobraževalni ustanovi ŠC PET Ljubljana dodelila pravice uporabe SAP Software Products (SAP Software) za namene poučevanja in akademskih raziskav. S tem je ŠC PET Ljubljana postala ena izmed članic University Alliances (UA) programa in ima dovoljenje da uporabi SAP University Alliance loga za namen publikacij, predstavitev lastnih variant SAP UA akademskega izobraževalnega gradiva, pojavljanja na spletu in za uporabo samo-izdajanja certifikatov (po pisni privolitvi SAP UA). 

SAP ERP(Enterprise Resource Planning) je po vsem svetu razširjen standard, ki je na voljo za vrsto različnih panog v realnem sektorju, med drugim tudi za področja kot so logistika, bančništvo, zavarovalništvo, itd.). Na ŠC PET Ljubljana, VSŠ, bomo izvajali izobraževanja v za to pripravljenem študijskem okolju (SAP GBI).

Študijsko okolje SAP GBI udeležencem izobraževanja nudi:

  • vpogled in razumevanje posameznih poslovnih procesov poslovanja,
  • optimalno vključevanje udeleženca v upravljavske in delovne procese organizacije,
  • pridobitev potrebnih znanj za delo v informacijskem okolju SAP S/4 HANA.

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA (SAP ERP Academy):

SAP ERP Akademija ŠC PET Ljubljana deluje samostojno, na podlagi podpisane Licenčne pogodbe med SAP University Competence Center (UCC) in ŠC PET Ljubljana in s tem pridobljene potrebne opreme za delo (SAP Software). ŠC PET zagotavlja, da bodo SAP Software uporabljali in učili le zaposleni usposobljeni za delo s programsko opremo. SAP S/4 HANA je najnovejši sistem ERP iz SAP-ove linije programskih izdelkov ERP.
Lokalna Akademija SAP ERP bo izvajala stopenjsko izobraževanje. Na podlagi preverjanja znanja bo udeleženec lahko pridobil tudi SAP ERP certifikat, ki ga izda šola.

Velikost skupine: max 12 udeležencev
število kontaktnih ur izobraževanja: 36/modul
Lokacija: ŠC PET, LAB

ŠC PET, VSŠ bo izvajala izobraževanje:
ERP1, certifikat ERP 1. stopnje /Osnove ERP/…(katalog M1)
ERP2, certifikat ERP 2. stopnje., /Posamezna področja uporabe/…(katalog M2)

VIDEO PREDSTAVITEV

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Za študente in ostale udeležence izobraževanja:

  • možnost dodatnega izobraževanja na programski opremi SAP,
  • možnost pridobitve certifikata (SAP ERP) in s tem prednost pri iskanju zaposlitve,
  • sodoben način izobraževanja,
  • dodatna praktična znanja.

Za šolo:

  • sodelovanje na mednarodnem področju,
  • povečan ugled šole in večje zanimanje za vpis v študijski program Ekonomist.

KOMENTARJI UDELEŽENCEV