Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO
S kakovostnim izobraževanjem in kvalitetnimi kadri omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe informacijsko povezane družbe in boljše življenje posameznika. Študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi. Šolo odlikujeta kvalitetna in prožna programa z vsebinami, ki so prilagojene tako potrebam okolja kot gospodarstva in omogočata vertikalno prehodnost.
Višja strokovna šola izvaja študijska programa Telekomunikacije in Ekonomist od leta 1999 dalje. Višješolski študijski program Telekomunikacije izvajamo edini v Sloveniji.

Vrednote šole: strokovnost, odgovornost, inovativnost, kakovostno izobraževanje, etičnost, komunikativnost.
Cilji šole:

  • prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela,
  • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
  • vključevanje v projekte in sodelovanje z gospodarstvom in drugimi partnerji doma in v tujini,
  • ustvarjanje spodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo,
  • razvijanje samostojne kritične presoje in odgovorno ravnanje,
  • aktivno sodelovanje  s stanovskimi organizacijami in združenji na področju šolstva in stroke,
  • spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja.

VIZIJA
Ohraniti ugled dobre šole v Sloveniji in postati mednarodno priznana višja strokovna šola.

Za doseganje vizije je potrebna odličnost dela. Zato se vodstvo zavezuje, da bo dosegalo pričakovanja in zaupanje v institucijo, v pokrajini in širše, s stalnim nadzorom kakovosti in z vedno novimi izboljšavami na vseh področjih dela.