Arhiv dogodkov

Erasmus+, izobraževanje študentke v tujini (2021)
V okviru izmenjave Erasmus+, je študentka Ekonomije, Tjaša Tomanič, uspešno zaključila praktično izobraževanje, v podjetju s 150 zaposlenimi v Pragi (Češka republika).

Erasmus+ (KA1) projekt: Give me five (2016)

V okviru projekta Give me five – Mobilnost učiteljev, je tokrat strokovno izobraževanje potekalo v Leedsu oziroma natančneje v kampusu Leeds City College v Keighleyju.

V angl. šolskem sistemu traja obvezno šolanje 11 let (nekako do 16. leta starosti). Nato lahko mladi izstopijo iz srednješolskega šolanja in nadaljujejo poklicno izobraževanje, ki poteka na kolidžih. A tudi po tej poti lahko pridejo do izpolnitve pogojev za vpis na univerzo. Leeds City College je ogromna izobraževalna ustanova – povedali so, da imajo vpisanih približno 26.000 študentov. Ustanova ima v samem mestu Leeds več kampusov (Park Lane, Printworks, Technology Campus, University Centre), eden manjših pa je tudi v kraju Keighley pribl. 30 kmizven Leedsa.

Keighley College ponuja konglomerat izobraževalnih programov. Imajo 700–800 študentov. Ponujajo izobraževanje z naslednjimi poklicnimi področji: lepotna terapija, zidarstvo, poslovanje, komplementarne terapije, oblikovanje računalniških iger, računalništvo, električar, kovinarstvo, vodovodarstvo, frizerstvo, zdravstveno in socialno skrbstvo, avtomehanika, športne dejavnosti itd.

Srečanje v okviru projekta je potekalo v času od 6. do 13. 5. 2017. Izmenjave so se udeležili tudi štirje učitelji iz ŠC PET Ljubljana, med njimi predavatelj VSŠ F. Ivančič. Partnerji v projektu so poleg ŠC PET Ljubljana še Zvezna dvojezična trgovska akademija v Celovcu in Leeds City College.

Erasmus+ (Mladi v akciji) projekt: Let me hear you (2016)

Program “Erasmus+ Mladi v akciji” je del programa Erasmus+, ki je stopil v veljavo z letom 2014. Združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Namen programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost mladih, posodobitev in razvoj izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile, ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva. V aktivnosti mladinskih izmenjav se močno spodbuja tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi.

Projekt Let me hear You, je potekal v času od 16. 10. 2016 do 23. 10. 2016 v Mersinu, Turčija. V projektu je sodelovalo 42 udeležencev iz 7 držav (Turčija, Makedonija, Slovaška, Madžarska, Latvija, Poljska in Slovenija).

Slovenijo so zastopali predstavniki ŠC PET, VSŠ, dr. Samo Božič /profesor/ in študenti, Janko Planko /TK/, Aljaž Novak /EKO/, Grega Mlakar /EKO/, Sabina Džamastagić /TK/ in Sabina Sedić /EKO/.

Poslovni tuji jezik (Angleški), obisk študentov iz Japonske (2015)