VPIS, pogoji za vpis

Veseli nas da se zanimate za vpis na Višjo strokovno šolo v študijski program Telekomunikacije ali Ekonomist. Oba programa sta nastala v okviru projekta Posodabljanje in razvoj višješolskih programov, ki dajejo poudarek na modularizaciji študijskih programov, povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter uvedbi nabirno-izbirnega kreditnega sistema (ECTS).

Vse od vstopa Slovenije v EU, se slovensko gospodarstvo sooča z novimi izziv, predvsem pa z večjo konkurenco na evropskem trgu. Za te spremembe morajo biti naši diplomanti dodatno usposobljeni, predvsem pa potrebujejo dodatna znanja, kar oba programa tudi omogočata. Prav izbirnost omogoča študentom pridobivanje tistih znanj, s katerimi so lahko na trgu dela tudi konkurenčni. Programa omogočata tudi vertikalno prehodnost in nadaljnje izobraževanje.

ProgramSkupna vpisna mestaDodatna vpisna mesta za tujce
redniizredniredniizredni
Telekomunikacije

(prenovljen v 2023)

704024
Ekonomist704024

Vpišete se lahko:

  • s končano splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oziroma diplomo pred letom 2002),  gimnazijo, ali katerikoli program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Poiščite nas tudi na: dijaški.net in študentski.net

Priporočila šole za vpis:

  • študijski program TELEKOMUNIKACIJE
    Vpis priporočamo maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program iz elektrotehnike, računalništva, mehatronike, strojništva ali gimnazije.
  • študijski program EKONOMIST
    Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo ali ustrezno drugo smer.

VPIS novincev (PRVI PRIJAVNI ROK)

Prijava za vpis (prvi rok) bo od 19. 2. do 15. 3. 2024, preko spletnih strani VSŠ prijavne službe.

Izbrane kandidate (po prvem prijavnem roku) bomo vpisovali do 20. 8. 2024.

22. 8. 2024 bomo objavili zasedenost in še prosta vpisna mesta.

Študijska programaRazpisanih mestZasedenih mestProstih mest
TELEKOMUNIKACIJE (redni)70
TELEKOMUNIKACIJE (izredni)40
EKONOMIST (redni)70
EKONOMIST (izredni)40

VPIS novincev (DRUGI PRIJAVNI ROK)

Na še prosta vpisna mesta se morajo kandidati obvezno prijaviti – v času od 23. do 29. 8. 2024, preko spletnih strani Višješolske prijavne službe.

Prijava je obvezna tudi za kandidate, ki so že bili prijavljeni za vpis v 1. roku in niso bili izbrani, maturo pa bodo (ponovno) opravljali v jesenskem roku 2024.

Izbrane kandidate (drugi rok prijave) bomo vpisovali po 23. 9. 2024.
Na še prosta mesta (redni študij) bomo vpisovali do 1. 10. 2024.
Na prosta vpisna mesta (izredni študij) bomo vpisovali do 9. 10. 2024.