VPIS, pogoji za vpis

VPIS V REDNI ŠTUDIJ za 2023/24 je zaključen.

VPIS V IZREDNI ŠTUDIJ za 2023/24 pa poteka še v oktobru, pokličite na 01 / 2342 454, ali 460.

Veseli nas da se zanimate za vpis na Višjo strokovno šolo v študijski program Telekomunikacije ali Ekonomist. Oba programa sta nastala v okviru projekta Posodabljanje in razvoj višješolskih programov, ki dajejo poudarek na modularizaciji študijskih programov, povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter uvedbi nabirno-izbirnega kreditnega sistema (ECTS).

Vse od vstopa Slovenije v EU, se slovensko gospodarstvo sooča z novimi izziv, predvsem pa z večjo konkurenco na evropskem trgu. Za te spremembe morajo biti naši diplomanti dodatno usposobljeni, predvsem pa potrebujejo dodatna znanja, kar oba programa tudi omogočata. Prav izbirnost omogoča študentom pridobivanje tistih znanj, s katerimi so lahko na trgu dela tudi konkurenčni. Programa omogočata tudi vertikalno prehodnost in nadaljnje izobraževanje.

Vpišete se lahko:

 • s končano splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oziroma diplomo pred letom 2002),  gimnazijo, ali katerikoli program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Poiščite nas tudi na: dijaški.net in študentski.net

Priporočila šole za vpis:

 • študijski program TELEKOMUNIKACIJE
  Vpis priporočamo maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program iz elektrotehnike, računalništva, mehatronike, strojništva ali gimnazije.
 • študijski program EKONOMIST
  Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo ali ustrezno drugo smer.

INFORMACIJE (v zvezi z šolo in razpisom za vpis v 2024/25):

INFORMATIVA 2024, v petek, 19. 1. in soboto, 20. 1. (od 9.00 do 18.00)

INFORMATIVNI DAN, v petek, 17. 2. in soboto, 18. 2. 2024
Informacije v zvezi z šolo in vpisom bomo posredovali:

 • v petek, 16. 2., v učilnicah šolskega centra P02 in P03 (dopoldan od 10.00 dalje in popoldan od 15.00 dalje). V dopoldanskem času bomo v okviru dneva odprtih vrat organizirali ogled MM opreme in izvajanja LV na VSŠ)
 • v soboto, 17. 2., bomo informacije posredovali v P02 in P03 (dopoldan od 9.30 dalje), od 11.00 dalje pa tudi preko aplikacije Zoom. Link bo objavljen pravočasno TUKAJ.
 • Dodatne informacije: referat VSŠ (01 / 2342 454)