Osebna izkaznica

Ime organizacijske enote (OE) zavoda: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna šola

Skrajšano ime OE je ŠC PET, VSŠ

Poslovni naslov OE je Celjska ulica 16, Ljubljana.


KONTAKT


Višja strokovna šola je OE zavoda ŠC PET.
Matična številka: 5083435
ID za DDV: SI 76893375
Podračun pri UJP: SI56 01100-6030700426
SWIFT: BSLJSI2X


LOKACIJA


Mestni avtobusni promet: Avtobusi štev. 6 , 8 , 19 in 20.