Študijski program Telekomunikacije (TK)

V letu 2023 smo študijski program TELEKOMUNIKACIJE prenovili.

Prenovljen študijski program, z izbirnima moduloma Komunikacijska omrežja in naprave in Multimedijski sistemi, bomo začeli izvajati s študijskim letom 2024/25.

Študenti ki so, ali so bili vpisani v študijski program Telekomunikacije pred prenovo, bodo imeli možnost zaključiti študij (po starem programu) do konca leta 2026, oziroma s prepisom v prenovljenem študijskem programu.